19 lipca 2024

Dopłaty do odsetek i nie tylko. Kolejna ustawa antykryzysowa

Dopłaty do odsetek, ochrona polskich firm przed przejęciami i pomoc dla gmin. To jedne z ważniejszych rozwiązań, które zostały zawarte w kolejnej ustawie antykryzysowej przyjętej przez rząd. 

20 maja 2020 r., posiedzenie Rady Ministrów. Foto: Krystian Maj/KPRM

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez minister rozwoju.

Jakie rozwiązania zawarto w projektowanych przepisach?

Dopłaty do odsetek

Dzięki nowym regulacjom banki będą udzielać kredytów przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19, a do odsetek dopłaci Bank Gospodarstwa Krajowego. W tym roku na ten cel zostanie przeznaczone prawie 300 mln zł, a w przyszłym – 270 mln zł.

„Nie” dla przejmowania polskich firm

Kolejne rozwiązanie przewiduje ochronę polskich firm przed wrogimi przejęciami przez inwestorów spoza Unii Europejskiej. Chodzi o sytuację, kiedy ich wycena może być szczególnie niska ze względu na epidemię koronawirusa. Rozwiązanie to ma obowiązywać przez dwa lata.

Wsparcie dla gmin

Pomoc otrzymają też samorządy, które odczuwają spadek wpływów z podatków, wywołany pandemią COVID-19. W 2020 r. zostanie złagodzona reguła fiskalna ograniczająca zadłużanie się samorządów.  Będzie trafiać do nich co druga, a nie co czwarta złotówka, co pomoże im pokonać problemy finansowe.

Wakacje kredytowe

Możliwe będzie zawieszenie spłaty kredytu – maksymalnie do trzech miesięcy. W tym okresie nie będzie naliczania odsetek i innych opłat (z wyjątkiem ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu). Rozwiązanie to będzie dotyczyć osób, które straciły pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca 2020 r.

Ułatwienia podatkowe

Więcej darowizn  będzie można odliczyć od podstawy obliczania podatku dochodowego. Będzie to dotyczyć m.in. darowizn przekazanych na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni,  schronisk dla bezdomnych i domów pomocy społecznej.

Więcej na stronie internetowej KPRM.