12 czerwca 2024

Dopuszczalny czas oczekiwania na świadczenia

Stanowisko Nr 57/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 września 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej.

4 września 2015 r., posiedzenie NRL. Foto: Marta Jakubiak

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej, przesłanym przy piśmie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2015 r., znak: MZ-UZ-AK.70.2.2015, negatywnie opiniuje nadesłany projekt rozporządzenia.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej jest przeciwne nakładaniu na lekarzy obowiązku ustalania czasu oczekiwania na świadczenia opieki zdrowotnej. Lekarz nie może być odpowiedzialny za niewydolność systemu opieki zdrowotnej spowodowaną wieloletnimi niskimi nakładami finansowymi na ochronę zdrowia, zbyt małą liczbą personelu lekarskiego, nieodpowiednia jakością wyposażenia technicznego placówek ochrony zdrowia.


Czytaj więcej o podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.