20 maja 2024

Dr Mariusz Król odszedł na wieczny dyżur

Z głębokim smutkiem i w poczuciu nieodżałowanej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi dr. Mariusza Króla.

Foto: pixabay.com

Czynnie działającego w samorządzie lekarskim pełniącego funkcję Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej II kadencji oraz Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego obecnej, VIII kadencji, wspaniałego, serdecznego i pełnego dobroci Człowieka.

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają koleżanki i koledzy z Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wielkopolskim.