19 lipca 2024

Dr Paweł Barucha: Kierunek jest dobry

Czas płynie nieubłaganie, mamy już 2023 r. To będzie trudny okres dla wszystkich. Składa się na to nie tylko sytuacja gospodarcza, ale i zbliżające się wybory.

Foto: pixabay.com

Czekamy na wprowadzenie zmian w finansowaniu ze środków publicznych leczenia stomatologicznego. Według ostatnich wyliczeń ma to być wzrost o ponad 200 mln zł. To nadal za mało, by mówić o drastycznej zmianie, ale kierunek jest dobry.

Naczelna Izba Lekarska chce wprowadzenia systemu no-fault. Bardzo tego potrzebujemy, i mówię tu zarówno o lekarzach, jak i lekarzach dentystach. System no-fault opiera się na słusznym założeniu, iż nie popełnia przestępstwa ten, którego prawidłowo przeprowadzone leczenie spowodowało uszczerbek na zdrowiu.

Nie chodzi tu o bezkarność, bo nadal złe leczenie będzie rozliczane. Z danych statystycznych wynika, że tylko 5 proc. spraw zgłoszonych jako błędy ma swój dalszy ciąg. To świadczy o potrzebie zabezpieczenia lekarzy przed nieuzasadnionymi oskarżeniami.

Centralny Ośrodek Badań, Innowacji i Kształcenia NIL prowadzi bezpłatne szkolenia dla lekarzy dentystów z radiologicznej ochrony pacjentów. Chętnych zapraszamy. Uzyskaliśmy pozytywną opinię Rady Ekspertów NIL dotyczącą prowadzonych kursów z radiologii. W jej skład wchodzi prof. Jerzy Walecki, konsultant krajowy w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. Dziękujemy za pomoc.

W tym roku informatycy NIL spróbują napisać program do obsługi gabinetów. Ma być prosty i spełniający podstawowe wymagania. Trzymam kciuki.

Życzę ciągłego zapału do pracy.

Paweł Barucha, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej