17 kwietnia 2024

Dymisja wiceministra Łandy. Kto go zastąpi?

Jeszcze w środę, w imieniu resortu zdrowia, omawiał w Sejmie projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne. Dzień później podał się do dymisji. Krzysztof Łanda ma wypełniać obowiązki wiceministra zdrowia tylko do końca tego tygodnia.

Konstanty Radziwiłł, Krzysztof Łanda, Marek Tombarkiewicz

Od lewej: Konstanty Radziwiłł, Krzysztof Łanda, Marek Tombarkiewicz
Foto: Marta Jakubiak

Kto go zastąpi? Tego jeszcze nie wiadomo. Niejasne są także okoliczności jego odejścia z Miodowej.

Stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia piastował od listopada 2015 roku. Objął je zaraz po tym, gdy na czele resortu stanął Konstanty Radziwiłł, zastępując na tym stanowisku Mariana Zembalę.

Kompetencje Krzysztofa Łandy obejmowały przede wszystkim prace Departamentu Analiz i Strategii oraz Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji (z wyłączeniem zadań, które należą do kompetencji podsekretarza stanu Marka Tombarkiewicza).

Poza tym nadzorował działalność Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie oraz Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. Był zaangażowany w prace nad projektem o ratunkowym dostępie do technologii medycznych czy regulacjami dotyczącymi uszczelnienia koszyka świadczeń gwarantowanych i wyeliminowania nieprawdziwych treści z reklam leków.

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Lublinie, gdzie uzyskał tytuł lekarza medycyny. W przeszłości kierował Biurem Standaryzacji w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, pełnił obowiązki dyrektora Departamentu Gospodarki Lekami w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

Krzysztof Łanda jest założycielem fundacji Fundacji Watch Health Care, którą kierował do czasu powołania na stanowisku wiceszefa resortu zdrowia. Przez kilka lat był ekspertem Polskiej Unii Onkologii i Business Center Club.


Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzającą tzw. sieć szpitali. O tym, co zmieni się z punktu widzenia lekarzy i pacjentów, piszemy tutaj.