27 maja 2024

Dziekan GUMed o nowym roku akademickim

Jesteśmy drugą najlepszą uczelnią medyczną w Polsce. Z nowym rokiem akademickim rusza Centrum Symulacji Medycznej, co stworzy zupełnie nowe możliwości w kształceniu – mówi prof. nadzw. dr hab. med. Maria Dudziak, dziekan Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prof. Maria Dudziak, dziekan Wydziału Lekarskiego GUMed

Jakie są najważniejsze argumenty przemawiające za tym, aby przyszli lekarze i lekarze dentyści studiowali w Trójmieście?

Studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem i uznaniem wśród maturzystów. Najlepiej świadczą o tym wyniki tegorocznej rekrutacji. W roku akademickim 2017/2018 naukę w GUMed chciało rozpocząć ponad 12 000 młodych ludzi, aplikując na kierunki polsko- i anglojęzyczne oferowane przez uczelnię. Kandydaci doceniają przede wszystkim wysoką jakość kształcenia i wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką.

Nie bez znaczenia jest również stale modernizowane i dobrze wyposażone zaplecze naukowe, badawcze i kliniczne. Zajęcia kliniczne odbywają się w małych grupach, co sprzyja lepszemu przyswojeniu wiedzy teoretycznej i praktycznej. Uczelnia dużą wagę przykłada do praktycznego nauczania zawodu, oferując zajęcia w licznych pracowniach fantomowych. Ponadto młodych adeptów sztuki medycznej przyciąga atmosfera Trójmiasta – otwarcia na świat, bliskości świata i natury. Studenci korzystają z dogodnie zlokalizowanego osiedla studenckiego i nowoczesnej biblioteki naukowej. Do dyspozycji mają również studencki klub „Medyk”.

GUMed jest drugą najlepszą uczelnią medyczną w Polsce. Plasujemy się w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni w kraju. Jesteśmy drugą uczelnią w kraju pod względem efektywności naukowej w rankingu „Perspektywy 2017”. Co więcej, jesteśmy najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią Pomorza. O jedno miejsce na studiach angielskojęzycznych ubiega się od 2,5 do 3 kandydatów. Nasi studenci mają możliwość odbywania części studiów oraz praktyk wakacyjnych na innych renomowanych europejskich uczelniach medycznych. Do nas bardzo chętnie przyjeżdżają studenci z tych uczelni w ramach programu Erasmus+.

 

Czy liczba kandydatów chcących studiować na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym jest większa od tej z lat ubiegłych?

Liczba kandydatów chcących studiować w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym od lat utrzymuje się na niezmiennie wysokim poziomie. W 2017 r. na kierunek lekarski formularze rekrutacyjne złożyło 3091 osób (11,7 osoby na miejsce), na kierunek lekarsko-dentystyczny 1259 (26,8 osoby na miejsce). W ubiegłym roku o jedno miejsce ubiegało się odpowiednio 13,1 osoby na kierunek lekarski i 31,7 osoby na kierunek lekarsko-dentystyczny. Warto dodać, że z uwagi na ogromne zainteresowanie naszą ofertą dydaktyczną zwiększyliśmy ilość dostępnych miejsc na poszczególnych kierunkach.

Jakie zmiany ważne z punktu widzenia przyszłych lekarzy i stomatologów zaszły w ciągu ostatniego roku lub ewentualnie zajdą w ciągu najbliższych miesięcy?

W minionym roku akademickim Gdański Uniwersytet Medyczny zrealizował szereg inwestycji, mających na celu poprawę jakości i warunków kształcenia. Kluczowym projektem jest utworzenie Centrum Symulacji Medycznej, które zainauguruje swoją działalność z nowym rokiem akademickim. To tu nasi studenci będą mogli doskonalić swoje umiejętności kliniczne w oparciu o wysokiej wierności symulatory, a popełnione przez nich błędy będą wszechstronnie analizowane na podstawie archiwizowanych materiałów audiowizualnych. Stwarza to zupełnie nowe możliwości w kształceniu medycznym. Nasi studenci zdobędą cenne umiejętności związane z badaniem fizykalnym, komunikacją z chorym i jego rodziną czy zbieraniem wywiadu, dzięki czemu będą lepiej przygotowani do zajęć klinicznych i kontaktu z pacjentem.

Kilka miesięcy temu ruszyła budowa nowoczesnego Centrum Sportowego za blisko 19 mln zł, którą planujemy sfinalizować do końca lipca 2018 r. Gruntownej modernizacji doczekały się m.in. sale dydaktyczne w Collegium Biomedicum, w których już wkrótce będą odbywały się ćwiczenia z biochemii. Nową siedzibę, za blisko 15 mln zł, zyskały Zakłady: Mikrobiologii Jamy Ustnej i Mikrobiologii Lekarskiej. Do dyspozycji studentów GUMed pozostaje zmodernizowana Biblioteka Główna, w której zwiększono i unowocześniono przestrzeń czytelni, co znacząco poprawiło komfort korzystania z niej.

Kilka miesięcy temu w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej GUMed otwarto nowoczesną salę symulacyjną do ćwiczeń klinicznych, dzięki czemu będziemy w stanie jeszcze lepiej przygotować do praktycznego wykonywania zawodu lekarza dentysty. Koszt inwestycji wraz z montażem fantomów i pracami adaptacyjnymi budynku wyniósł ponad milion złotych. Stale optymalizujemy oraz unowocześniamy program nauczania, zwiększając ilość zajęć fakultatywnych oraz stopniowo wprowadzając moduły zajęciowe.

Co planuje uczelnia w związku z przywróceniem stażu podyplomowego?

Zmiany w programie nauczania wprowadzone w ostatnich latach wynikają nie tyle z przywrócenia stażu podyplomowego – decyzja o jego zniesieniu de facto nie zdążyła zostać wprowadzona w życie – a z towarzyszących tej decyzji rozporządzeń ministerialnych o reorganizacji zajęć na V roku kierunku lekarsko-dentystycznego oraz VI roku kierunku lekarskiego, które mają obecnie charakter praktycznego nauczania klinicznego, tj. prawie wyłącznie zajęć w małych grupach, w klinikach, przy łóżku chorego. Wymagało to dużego wysiłku organizacyjnego w celu skomasowania nauczania przedmiotów teoretycznych (podstawowych i przedklinicznych) w czasie pierwszych pięciu lat i stworzenia w klinikach warunków umożliwiających jednorazową obecność większej liczby studentów tak, aby nie zakłóciło to realizacji celu nadrzędnego klinik, jakim jest leczenie pacjentów.