24 lipca 2024

Dzień Stomika: potrzeba społecznej akceptacji

5 października obchodziliśmy Dzień Stomika. To inicjatywa popularyzująca istnienie środowiska osób z chirurgicznie wytworzonym połączeniem między przewodem pokarmowym a skórą na brzuchu ma na celu uświadomić społeczeństwo, z jakimi problemami borykają się te osoby.

Foto: Marta Jakubiak

W czasie obchodów Dnia Stomika mieszkańcy Warszawy zostali obdarowani różami. Kwiat ten nawiązuje do sposobu, w jaki stomicy określają miejsce wyłonienia stomii. Celem akcji jest zmniejszenie dystansu społeczeństwa do stomików, a także oswojenie opinii publicznej z powszechnienie nieznanym sposobem zwalczania raka układu pokarmowego, jakim jest wyłonienie stomii.

Jak wynika z danych Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO. w Polsce żyje ponad 40 tys. stomików. Natomiast co roku do operacji chirurgicznego połączenia pomiędzy przewodem pokarmowym a powierzchnią skóry zostaje zakwalifikowanych około 7 tys. Polaków. Dla znacznej większości chorych, wyłonienie stomii wiąże się z wycofaniem się z życia towarzyskiego i zawodowego, jak również zmianą planów na przyszłość.

‒ Stomia powinna być odbierana przez stomików jako symbol zwycięstwa. Wyłania się ją bowiem, aby zwiększyć komfort życia pacjentów, nigdy na odwrót. Jednak proces adaptacji do tak znacznych zmian jest żmudny i trudy. Akceptacja społeczeństwa jest kluczowym elementem w tym procesie. Wywołanie tej reakcji łańcuchowej możliwe jest jedynie poprzez działania informacyjne ‒ mówi Andrzej Piwowarski, prezes Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO.

Odpowiedzią na potrzeby stomików jest kampanii „STOMAlife. Odkryj stomię”. Do jej głównych zadań należy walka z wykluczeniem społecznym stomików, edukacja opinii publicznej na temat stomii oraz zmiana postaw stomików w kierunku akceptacji ich sytuacji życiowej. Kampania spotkała się z aprobatą 13 instytucji, w tym m.in. Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Polskiego Klubu Koloproktologii i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

‒ Stomia nie powoduje ograniczeń. Można z nią prowadzić aktywne życie towarzyskie i zawodowe, zajść w ciąże, czy uprawiać sport. Stomicy o tym wiedzą, jednak czasem, z jakiś powodów, nie dają sobie na to pozwolenia. Dlatego też warto im czasem przypomnieć i powiedzieć głośno ‒ uśmiechajcie się i korzystajcie z uroków życia ‒ podkreśla Bianca Beata Kotoro, psychoonkolog, psycholog, psychoseksuolog, terapeuta (zobacz wywiad).

Poprzez prowadzone przedsięwzięcia kampania ma zbudować zrozumienie i wsparcie społeczne dla stomików oraz pomóc w ich zaktywizowaniu. Przykładem stomika, który mimo wyłonionej stomii zdecydował się realizować swoje marzenia jest Tomasz Tobiaszewski – alpinista, który żyje ze stomią od 12 lat. Jeszcze przed zabiegiem wyłonienia stomii wspinał się na czterotysięczniki.

W tym roku wyruszył na wyprawę na Khan Tengri, siedmiotysięcznik znajdujący się w centralnej części pasma górskiego Tien Shan, na pograniczu Kazachstanu, Uzbekistanu, Kirgistanu i Chin. Fotografie wykonane podczas jego podróży tworzą wystawę „7010 metrów marzeń”, która powstała w ramach kampanii „STOMAlife. Odkryj stomię”. Wystawę od października będzie można zobaczyć w centrach onkologicznych w całej Polsce.