15 czerwca 2024

Eksperci: nie unikniemy innowacji medycznych

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat (1990-2014) przeciętna długość życia w Polsce wzrosła o 6,7 roku z 70,8 do 77,5 lat (dane GUS). Pod względem długości życia wciąż zajmujemy lokatę dopiero w trzeciej dziesiątce państw europejskich, a wiek dożywania Polaków jest krótszy o kilka lat w stosunku do średniej: w przypadku mężczyzn o ok. 7,5 lat, kobiet 4-5 lat.

Stan naszego zdrowia w podeszłym wieku zależy głównie od stylu życia. W chwili wystąpienia choroby uzależnione jest jednak od dostępu do innowacyjnych technologii medycznych, które wymiernie wydłużają życie i liczbę lat przeżytych w zdrowiu. To z kolei przekłada się na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i tworzeniu PKB.

Podczas Międzynarodowego Kongresu Zdrowego Starzenia, który odbył się w Warszawie w dniach 24-25 września, uczestnicy panelu dotyczącego przełomowych innowacji medycznych podkreślali potrzebę ich wprowadzania w życie. W tej kwestii zgodni są także konsultanci krajowi – według raportu Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się dotyczącego innowacji w medycynie, 80 proc. konsultantów dostrzega potrzebę wdrażania innowacji w swojej dziedzinie.

Obecnie nie jest możliwe wprowadzenie nowoczesnych technologii medycznych w zakresie, jaki wynikałby z potrzeb pacjentów. Na przeszkodzie stoją głównie bariery finansowe, skomplikowane uregulowania prawne oraz nadmierna biurokracja.

Pomimo tych utrudnień w Polsce stopniowo wprowadza się nowoczesne metody leczenia. Takim przykładem są, dostępne od niedawna, innowacyjne terapie dla pacjentów m.in. z wirusowym zapaleniem wątroby typu C, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc czy zwyrodnieniem plamki żółtej. – W tym roku otrzymaliśmy możliwość leczenia HCV, innowacyjną terapią bezinterferonową – zauważył prof. Andrzej Horban, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych.

W kwestii leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C, na które w Polsce choruje ok. 230 tys. osób, wyznaczamy standardy w Europie. – Jesteśmy jednym z trzech krajów Europy, który refunduje tę terapię – podkreślił dr hab. Wojciech Matusewicz, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

– Musimy zaakceptować fakt, że innowacje będą wkraczać w nasze życie coraz częściej. Chociaż są one kosztowo efektywne, niestety dla wielu państw stanowią zbyt duży wydatek. To problem o globalne skali. Receptą na pokonanie tych barier jest współpraca – tłumaczył George Kalamitsis, członek Europejskiego Stowarzyszenia Pacjentów z Chorobami Wątroby.

Podczas sesji dyskusyjnej „Ekosystem: Międzynarodowy model lokalnego, stałego partnerstwa na rzecz wdrażania rozwiązań z zakresu e-zdrowie i zdrowego, aktywnego starzenia się” uczestnicy wymienili swoje doświadczenia dotyczące konieczności współpracy, zarówno lokalnej, jak i międzynarodowej.

– Po pierwsze warto współpracować, po drugie warto szukać partnerów w miejscach nieoczywistych. Biorąc udział w różnych projektach można zobaczyć, że ktoś z podobnym problemem miał już do czynienia i możemy skorzystać z jego doświadczenia – mówił o pozytywnych aspektach szerokiej współpracy Piotr Gulczyński, prezes Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się.

Organizatorami Międzynarodowego Kongresu Zdrowego Starzenia była Fundacja na Rzecz Zdrowego Starzenia się oraz European Connected Health Alliance we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Sportu i Turystyki, Ministerstwem Gospodarki, Wojewodą Mazowieckim, Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej, a także Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu.


Więcej na temat geriatrii, polityki senioralnej i wyzwań demograficznych stojących przed Polską piszemy tutaj.