19 czerwca 2024

Eksperci NRL o polityce lekowej

Niedobór leków i za wysoki poziom współpłacenia za nie pacjentów – to niektóre kwestie omówione w czasie ostatniego spotkania Zespołu ds. Farmakoterapii i Polityki Lekowej Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL).

Foto: twitter.com/kjfilipiak

W piątek 23 czerwca 2022 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) w Warszawie członkowie zespołu rozmawiali z prezesem NRL Łukaszem Jankowskim i wiceprezesem NRL Klaudiuszem Komorem.

Jak podkreśla prof. Krzysztof J. Filipiak, przewodniczący Zespołu ds. Farmakoterapii i Polityki Lekowej, za najbardziej aktualne kwestie uznano:

  • braki dostępności niektórych leków,
  • duży poziom współpłacenia polskich pacjentów za leki i zbyt małe środki przeznaczane na refundację,
  • kontrowersyjne pomysły w procedowanej przez Sejm ustawie refundacyjnej (np. pomysł refundowania preparatów OCT według uznania ministra zdrowia).

W trakcie spotkania omówiono także pojawiające się pomysły wprowadzenia bezpłatnych leków dla osób poniżej 18. r.ż. i powyżej 65 r.ż. oraz problemy z zaopatrzeniem w medykamenty w szpitalach w związku z inflacją i pogłębiającym się zadłużeniem placówek.

„W zespole pracuje czterech samodzielnych pracowników nauki ze specjalizacją z farmakologii klinicznej, lekarzy praktyków: prof. Marlena Broncel (Łódź), dr hab. Łukasz Bułdak (Katowice), prof. Grzegorz Grześk (Bydgoszcz), prof. Krzysztof J. Filipiak (Warszawa), posiadających dodatkowe specjalizacje z interny, kardiologii, endokrynologii, a także oddelegowany przez Prezydium NRL do zespołu dr Grzegorz Mazur” – czytamy na stronie internetowej NIL.

Jak dodaje prof. Krzysztof J. Filipiak, zespół pracuje na zlecenie NRL z reguły w formule zdalnej. – Ostatnie spotkanie stacjonarne miało na celu przedyskutowanie niektórych kwestii z władzami NIL – podkreśla przewodniczący zespołu.