27 maja 2024

Emigracja lekarzy, podwyżki, przykład Rumunii

Apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Bydgoszczy z dnia 10 czerwca 2017 r. do posłów i senatorów Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie poziomu wynagrodzeń pracowników medycznych.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Prezydium ORL w Bydgoszczy podjęło do posłów i senatorów

Foto: Marta Jakubiak

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wraz z Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Bydgoszczy, po otrzymaniu informacji o decyzji rumuńskiego Parlamentu z dnia 7 czerwca br. w sprawie podwyżek dla publicznego sektora od 1 stycznia 2018 roku, w tym dodatkowych podwyżek dla pracowników medycznych i nauczycieli od 1 marca 2018 roku, zwracają się do Posłów i Senatorów Rzeczpospolitej Polskiej z apelem o znaczące zwiększenie poziomu wynagrodzeń pracowników medycznych w Polsce.

Według raportu OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Health Statistic 2016, liczba lekarzy na 1000 mieszkańców w Polsce jest najniższa w Europie i wynosi 2,3 lekarza. W tej statystyce Polska znajduje się zaraz za Rumunią, w której liczba wynosi 2,7 lekarza na 1000 mieszkańców. Do tej statystyki przyczynia się każdy emigrujący lekarz, co rumuńscy parlamentarzyści podkreślali, ustanawiając podwyżki wśród pracowników medycznych. Jesteśmy przekonani, że niski poziom wynagrodzeń ma znaczący wpływ na emigrację lekarzy z Polski.

Podtrzymujemy wezwanie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 6/17/P-VII z dnia 7 kwietnia 2017 r. o poparcie obywatelskiego projektu ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia, określającej sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy oraz kwalifikacje wymagane przy jej wykonywaniu oraz tryb przyznania wynagrodzenia.


Ustawa o sieci szpitali weszła w życie. Więcej na ten temat piszemy tutaj.