19 czerwca 2024

ENMCA w NIL

14 czerwca w siedzibie NIL odbyło się 21. spotkanie ENMCA (European Network of Medical Competent Authorities), czyli przedstawicieli instytucji rejestrujących lekarzy i sprawujących pieczę nad wykonywaniem zawodu lekarza w państwach UE oraz EOG.

Foto: Mariusz Tomczak

Spotkania w ramach ENMCA służą wymianie informacji i doświadczeń w zakresie spraw związanych z migracją lekarzy w UE i uznawaniem ich kwalifikacji zawodowych.

W obradach w Warszawie udział wzięło 23 przedstawicieli organów z 14 państw, m.in. Danii, Francji, Holandii, Niemiec, Irlandii, Szwecji, Wlk. Brytanii. W imieniu NIL zebranych powitał Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej dr Grzegorz Wrona, podkreślając znaczenie tego rodzaju współpracy, która z jednej strony służy lekarzom ubiegającym się o uznanie kwalifikacji, a z drugiej przyczynia się do zapewniania bezpieczeństwa pacjentów.

Podczas całodziennego spotkania omawiano m.in. kwestie stażu podyplomowego jako uzupełnienia studiów akademickich oraz zastrzeżeń Komisji Europejskiej co do prawidłowości wdrożenia niektórych przepisów w poszczególnych państwach. Jedną z konkluzji jest, że zasadne będzie zwrócenie się do Komisji o wyjaśnienie bądź doprecyzowanie pewnych regulacji prawnych.

MS