17 kwietnia 2024

Eugeniusz Aleksander Spiechowicz (1929-2018)

Żegnamy prof. dr. hab. n. med. Eugeniusza Aleksandra Spiechowicza (10.06.1929–17.12.2018) – wybitnego Naukowca, wspaniałego Nauczyciela akademickiego, Przyjaciela studentów i młodych badaczy.

Foto: pixabay.com

Prof. Eugeniusz Aleksander Spiechowicz – stomatolog, specjalista z zakresu protetyki stomatologicznej, niezwykle ceniony w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej.

W trakcie II wojny światowej od 1943 działał w Szarych Szeregach (pseud. Tryton). Podczas powstania warszawskiego walczył w plutonie 206 Zgrupowania „Żaglowiec”.

Zawodowo związany z Akademią Medyczną w Warszawie, przekształconą następnie w Warszawski Uniwersytet Medyczny, gdzie pełnił liczne funkcje: prorektora ds. klinicznych, inwestycji i współpracy z regionem w latach 1972-1978, kierownika Katedry Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii w latach 1973-1999, kierownika Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej w latach 1970-1973.

Profesor był wielkim orędownikiem i skutecznym organizatorem współpracy naukowej z ośrodkami zagranicznymi, m.in. Uniwersytetem w Lund i Uniwersytetem Stony Brook w Nowym Jorku, visiting profesorem wielu światowych uczelni, autorem i współautorem ponad 230 publikacji w czasopismach polsko- i obcojęzycznych oraz 16 podręczników, monografii i filmów dydaktycznych.

Wieloletni redaktor naczelny „Protetyki Stomatologicznej”, przewodniczącym Krajowego Zespołu w dziedzinie Protetyki Stomatologicznej, członek Prezydium Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, członkiem Rady Głównej Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, był członkiem Komitetu ds. Edukacji Światowej Federacji Stomatologicznej FDI, ekspertem Światowej Organizacji Zdrowia WHO, członkiem wielu polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. Przez wiele lat przewodniczył sekcji polskiej Akademii Pierre Foucharda. Otrzymał m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2010) i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1999).