19 lipca 2024

Europejski pakiet farmaceutyczny

Europejski pakiet farmaceutyczny – to kompleksowy zestaw – to kompleksowy zestaw przepisów i inicjatyw, których celem jest regulacja sektora farmaceutycznego w Unii Europejskiej. Został przyjęty przez Komisję Europejską w kwietniu 2023 r.

Fot. pixabay.com

Pakiet obejmuje takie zagadnienia, jak dostępność leków, jakość i bezpieczeństwo produktów farmaceutycznych, badania kliniczne, rozwój innowacyjnych produktów leczniczych etc.

Mówiąc najprościej, pakiet z jednej strony ma stwarzać optymalne warunki przemysłowi farmaceutycznemu, przede wszystkim firmom innowacyjnym (m.in. przez ochronę patentową), z drugiej – stymulować rozwiązania poprawiające dostępność leków dla obywateli wspólnoty.

Chodzi również o wyrównywanie dostępności do terapii innowacyjnych pomiędzy różnymi krajami UE (wyzwaniem numer jeden jest skrócenie tzw. czasu dostępu w krajach, które przystąpiły do Unii Europejskiej dwie dekady temu lub później, bo jest on w porównaniu z większością krajów „starej UE” dużo dłuższy). Firmy mają być nagradzane (dłuższą ochroną patentową), jeśli złożą wnioski refundacyjne jednocześnie lub w podobnym czasie we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

MS