24 lipca 2024

Finansowanie SOR-ów od nowa

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powołał specjalny zespół, który ma opracować nowe rozwiązania dotyczące finansowania świadczeń w zakresie szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć. Co się zmieni? Między innymi algorytm obliczania stawek ryczałtów dobowych.

Foto: Marta Jakubiak

Wysokość stawki ma być różna w zależności od tego, jak bardzo oblegany jest oddział, czy są tam wykonywane kosztochłonne procedury, czy na wyposażeniu znajduje się wysokiej klasy sprzęt i aparatura medyczna. Na wysokość stawki mają też wpływać kwalifikacje personelu medycznego i możliwości diagnostyczne. Kryteria finansowania świadczeń zostaną tak określone, aby zapewniały równe traktowanie świadczeniodawców na terenie całego kraju.

Prace mają zakończyć się stworzeniem projektu zarządzenia zawierającego nowe rozwiązania, który ma być gotowy najpóźniej do 30 czerwca.

W skład zespołu weszło kilkanaście osób, głównie przedstawicieli centrali Funduszu i oddziałów regionalnych. W gronie tym znaleźli się także: konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej, kilku konsultantów wojewódzkich tej specjalności, a także przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. W pracach mogą wziąć udział również inne osoby, ale musi o to zwrócić się do prezesa NFZ przewodniczący lub wiceprzewodniczący zespołu.

ls