21 maja 2024

Fizjoterapeuta a prawo wykonywania zawodu

W dniu 30 maja Krajowa Rada Fizjoterapeutów przyznała kolejne 1977 praw do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz wydała jedną negatywną decyzję o nieprzyznaniu prawa wykonywania zawodu. Do 31 maja przyszłego roku fizjoterapeuta musi uzyskać prawo wykonywania zawodu i przynależeć do Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Wkrótce rozpocznie się drukowanie dokumentów Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty

Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty wydrukuje PWPW
Foto: kif.info.pl

– Szacujemy, że w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów na dziś można znaleźć już prawie 8 procent aktywnych zawodowo fizjoterapeutów. To całkiem sporo, jeśli weźmiemy pod uwagę, że Izba działa od czterech miesięcy – mówi Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów. – Ostrzegamy, że złożenie wniosków na ostatni moment może wydłużyć czas ich rozpatrywania, a po 31 maja 2018 roku fizjoterapeutą będzie tylko ta osoba, która uzyskała prawo wykonywania zawodu – podkreśla.

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty, która weszła w życie rok temu, nakłada na wszystkich fizjoterapeutów obowiązek uzyskania prawa wykonywania zawodu i przynależność do Krajowej Izby Fizjoterapeutów, co skutkuje uzyskaniem stosownego dokumentu oraz ujawnieniem danych w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów. Licencja oraz wpis w Rejestrze jest potwierdzeniem zarówno dla pacjentów, jak i płatników publicznych, uzyskanych przez fizjoterapeutę kwalifikacji zawodowych.

Ustawa wprowadziła okres przejściowy do 31 maja 2018 roku, w którym można pracować jako fizjoterapeuta na dotychczasowych zasadach. Po zakończeniu okresu przejściowego tylko osoby będące członkami samorządu fizjoterapeutów z potwierdzonymi kwalifikacjami zawodowymi będą mogły zgodnie z prawem wykonywać ten zawód. Po tym okresie osoby te nie będą mogły być zatrudniane w charakterze fizjoterapeuty ani prowadzić własnej, samodzielnej działalności.

Dla fizjoterapeutów regulacja zawodu ma przełomowe znaczenie. Po kilku dekadach oczekiwania otrzymują potwierdzenie kwalifikacji i wyłączne prawo wykonywania zawodu. To ma budować zaufanie u pacjentów oraz – jak mówią sami fizjoterapeuci – pozwoli rozszerzać działalność i popularyzować fizjoterapię jako skuteczne narzędzie do walki z licznymi schorzeniami. Pełna informacja na temat składania wniosków i wymaganych dokumentów znajduje się na stronie Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

W połowie maja w siedzibie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych prezesi KRF, Maciej Krawczyk i Ernest Wiśniewski, oraz szefowie PWPW, Piotr Woyciechowski i Robert Malicki, złożyli podpisy pod umową, na mocy której rozpocznie się proces drukowania Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty (PWZFz). Imienne dokumenty, profesjonalnie zabezpieczone i zawierające między innymi zdjęcie oraz numer przyznanego prawa wykonywania zawodu, zostaną po ich wyprodukowaniu, wysłane fizjoterapeutom, którzy już przeszli pomyślnie weryfikację.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.