24 maja 2024

Gabinety w szkołach. Ministerstwo Zdrowia chce zmian

Ministerstwo Zdrowia chce zmienić kryteria zawierania umów ze szkolnymi gabinetami stomatologicznymi.

Foto: pixabay.com

Projekt rozporządzenia, który 17 marca skierowano do konsultacji publicznych, przewiduje m.in. premiowanie świadczeniodawców za kompleksowe leczenie.

Jak uzasadniają legislatorzy, procedowana zmiana będzie korzystna dla świadczeniobiorców, bo umożliwi kontynuację realizacji świadczeń z zakresu stomatologii i pełną opiekę jednocześnie w szkolnych gabinetach stomatologicznych oraz w gabinetach lub poradniach zlokalizowanych poza szkołą w dogodnych dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów terminach, w ramach jednej struktury organizacyjnej.

Projekt wprowadza zmiany polegające na rozszerzeniu zakresu o nowy przedmiot postępowania: „Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole”; wprowadzeniu dwóch warunków premiujących kompleksowość; usunięciu warunku lokalizacji gabinetu stomatologicznego w szkole, szkole specjalnej lub innej placówce specjalnej. Premiowana ma być kompleksowość leczenia.

Źródło: RCL