24 maja 2024

Gdańsk: uratowali serce wykorzystując druk 3D

W czwartek po raz pierwszy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku przeprowadzono zabieg przezskórnej implantacji zastawki tętnicy płucnej. Pacjentem był 35-letni mężczyzna z wrodzoną wadą serca, operowany w dzieciństwie w USA.

Zdjęcie zespołu operacyjnego - prof. T. Moszura, dr hab. R. Sabiniewicz, dr D. Jagielak W trakcie przygotowywania zastawki i zabiegu

Na etapie przygotowywania zastawki i zabiegu Kadr z filmu z wydruku 3D na drukarce

Wymagał on dalszego leczenia, jednak kolejny, bardzo rozległy zabieg kardiochirurgiczny, byłby obarczony bardzo wysokim ryzykiem.

W warunkach sali hybrydowej Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej UCK przeprowadzono zabieg przezskórnej implantacji zastawki Melody w pozycję płucną z udziałem prof. Tomasza Moszury z Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Zabieg przebiegł bez powikłań i zakończył się pełnym sukcesem.

Przeprowadzenie tego zabiegu było możliwe dzięki współpracy wielodyscyplinarnego zespołu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego: Kliniki Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Seca, Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej oraz Zakładu Radiologii.

W przygotowaniach do zabiegu przeprowadzono symulację procedury z wykorzystaniem indywidualnego modelu serca leczonego pacjenta w skali 1:1, który powstał w Klinice Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca GUMed w innowacyjnej technologii wydruku 3D. Do stworzenia modelu wykorzystano wyniki badania serca rezonansem magnetycznym oraz drukarkę polskiej firmy.

W ciągu kilku dni od wykonania zabiegu, po badaniach kontrolnych,  pacjent zostanie wypisany ze szpitala.

Postęp, jaki dokonał się w interwencyjnym leczeniu wrodzonych i strukturalnych wad serca, umożliwia dziś leczenie wielu pacjentów bez konieczności narażania ich na ryzyko zabiegu kardiochirurgicznego. Wiele z tych technik stosowanych jest z powodzeniem w Klinice Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca UCK w Gdańsku od ponad 20 lat i obecnie stały się rutynowymi zabiegami.

Na zabieg z wykorzystaniem zastawki Melody czekają kolejni pacjenci, u których wiele lat po korekcji zespołu Fallota (atrezji zastawki tętnicy płucnej) doszło do nawrotu zwężenia lub powstania niedomykalności zastawki tętnicy płucnej.