21 maja 2024

Gdzie kształcą najlepszych stomatologów?

Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy w sesji jesiennej 2017 najlepiej w Polsce zdali absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Uzyskana przez nich średnia liczba punktów to 138,13 (na niespełna 200 możliwych).

Centrum symulacji w UMB

Na drugim miejscu uplasowali się absolwenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (średnia punktów 135,05), a na trzecim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (średnia punktów 134,04).

– Także w grupie lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia w ostatnich dwóch latach, najlepiej wypadli nasi absolwenci. W dwóch ostatnich edycjach Lekarskiego Egzaminu Końcowego byli studenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku także okazali się najlepsi w Polsce – przypomina Marcin Tomkiel, rzecznik uczelni, dodając, że Dentystyczny Egzamin Końcowy to sprawdzian, którego zaliczenie uprawnia do wykonywania zawodu. – Lekarski Egzamin Końcowy i Dentystyczny Egzamin Końcowy to testy jakości nauczania – wyjaśnia.

Natomiast najlepszym studentem stomatologii w Polsce okazał się Marek Nahajowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Został nagrodzony za najlepszą średnią ocen uzyskaną w ubiegłym roku akademickim spośród wszystkich studentów kierunku lekarsko-dentystycznego. Młodego adepta stomatologii uhonorowano podczas posiedzenia Sekcji Polskiej Akademii Pierre Faucharda (międzynarodowej organizacji z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, zrzeszającej zasłużonych lekarzy dentystów z całego świata).