18 lipca 2024

Gerostomatologia i nowinki dentystyczne

Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne merytorykę traktują na równi z integracją środowiska. W czerwcu dentyści spotkali się w Serocku już po raz siódmy – pisze Lucyna Krysiak.

Foto: arch. prywatne

Blisko pół tysiąca lekarzy dentystów z całego kraju wzięło udział w Mazowieckich Spotkaniach Stomatologicznych. Podczas największej samorządowej konferencji stomatologicznej w kraju odbyło się dziewięć sesji i 40 wykładów.

Wśród 50 prelegentów znaleźli się wybitni specjaliści reprezentujący wszystkie dziedziny stomatologii oraz przedstawiciele uczelni medycznych i towarzystw naukowych. Impreza zgromadziła również konsultantów krajowych: periodontologii – prof. Renatę Górską, ortodoncji – prof. Beatę Kawalę, stomatologii zachowawczej z endodoncją – prof. Agnieszkę Mielczarek, stomatologii dziecięcej – prof. Dorotę Olczak-Kowalczyk, chirurgii stomatologicznej – prof. Mansura Rahnamę oraz chirurgii szczękowo-twarzowej – dr hab. Mariusza Szutę.

Żelazna zasada

– To grupa osób, do których lekarze dentyści najczęściej zwracali się z pytaniami o miejsce stomatologii w obecnej rzeczywistości, o zamierzenia resortu zdrowia dotyczące możliwości specjalizowania się w tych dziedzinach czy możliwości rozwoju – mówi dr n. med. Dariusz Paluszek, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, przewodniczący Komisji Stomatologicznej tej Rady i animator VII MSS.

Dodał, że konferencja spełnia nie tylko cele edukacyjne (uczestnicy otrzymują 25 punktów edukacyjnych), ale także integruje środowisko lekarzy dentystów, którzy po pandemii złaknieni są bezpośrednich kontaktów, wymiany doświadczeń, opinii na temat sprzętu oraz najnowszych technologii, a także luźnych prywatnych rozmów sprzyjających relaksowi. To okazja, by odnowić dawne relacje i nawiązać nowe znajomości. – Najlepsi specjaliści, przemyślany program i unikatowa atmosfera to żelazna zasada Mazowieckich Spotkań Stomatologicznych, która jak pokazuje praktyka, po prostu się sprawdza – przekonuje dr Paluszek.

Dla lekarzy od lekarzy

Zaznacza, że organizatorom zależało, aby oferta programowa konferencji była bogata i różnorodna. Chodziło o to, aby dobór tematów i wykładowców odpowiadał oczekiwaniom uczestników konferencji. – Nie sposób uczestniczyć we wszystkich wykładach i warsztatach, gdyż program obejmował ich kilkadziesiąt, ale chcieliśmy, aby każdy lekarz dentysta znalazł tu coś dla siebie. Co roku organizatorzy starają się podnosić nie tylko poziom merytoryczny konferencji, ale i jej atrakcyjność – mówi dr Paluszek.

Uczestnicy posłuchali też prelekcji na temat ubezpieczeń, prowadzenia praktyk, a także zabezpieczenia socjalnego i prawnego. Prawnik Rafał Nowak przedstawił na przykładach z życia roszczenia pacjentów wobec lekarzy stomatologów, radząc, jak zapobiegać tego rodzaju zdarzeniom, aby uniknąć przykrych konsekwencji prawnych i finansowych. Zainteresowaniem cieszyły się też warsztaty dr. n. med. Adama M. Pietrzaka, specjalisty anestezjologa, i psycholożki Kingi J. Karczewskiej, przedstawiające różne warianty postępowania w sytuacjach kryzysowych w gabinecie stomatologicznym.

Foto: Karolina Kowalska

Pacjent w wieku senioralnym

Jedną z sesji poświęcono gerostomatologii, przeżywającej obecnie prawdziwy rozkwit ze względu na wzrastającą świadomość osób w wieku senioralnym i ich opiekunów. Uczestnicy dowiedzieli się m.in., jak stan zdrowia jamy ustnej wpływa na ogólny stan zdrowia, a także psychiczne samopoczucie. W opinii ekspertów WHO zdrowa jama ustna to jeden z najważniejszych elementów „aktywnego starzenia”, który decyduje o jakości życia seniorów. Niestety, na tle Europy polscy seniorzy wypadają pod tym względem fatalnie, a opieka stomatologiczna nad takimi pacjentami jest niezadowalająca.

Zmiany w jamie ustnej manifestują się u nich zaburzeniami wydzielania śliny, próchnicą zębów, przewlekłym zapaleniem tkanek przyzębia, nowotworami, zespołem pieczenia w jamie ustnej czy kandydozą błony śluzowej. Seniorom towarzyszy wielochorobowość i polifarmakologia. Często przyjmują oni nie tylko leki ordynowane przez lekarza, ale ogólnodostępne witaminy, leki przeciwbólowe czy suplementy. Ich interakcja jest nieprzewidywalna i prowadzi często do nasilenia objawów chorobowych w jamie ustnej, szczególnie w obrębie błony śluzowej języka czy policzków.

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Stomatologii Geriatrycznej prof. Agnieszka Mielczarek omówiła wyzwania gerostomatologii i oczekiwania pacjentów wobec tej specjalności. Przypomniała, że do niedawna celem tej dziedziny było odtworzenie funkcji narządu żucia, co w polskich realiach oznaczało wykonanie ruchomych protez akrylowych, refundowanych w ramach świadczeń gwarantowanych przez NFZ.

– Obecnie gerostomatologia oferuje całą gamę procedur, w tym zabiegi z zakresu stomatologii estetycznej, endodoncji, periodontologii, implantologii czy ortodoncji. Niestety, dostęp do tego rodzaju procedur ogranicza bariera finansowa. Koszyk refundowanych świadczeń stomatologicznych dla seniorów wciąż jest ubogi. Osoby z ograniczoną sprawnością motoryczną mają również problem z dotarciem do gabinetu i korzystaniem ze świadczeń stomatologicznych. Gorsza sprawność manualna obniża skuteczność zabiegów higienicznych w obrębie jamy ustnej, co może zaostrzyć objawy chorobowe – mówiła prof. Mielczarek, dodając, że należy zintensyfikować działania na rzecz poprawy zdrowia jamy ustnej u seniorów poprzez włączenie w działania profilaktyczne i edukacyjne całego środowiska medycznego, m.in. lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, geriatrów i zespołów stomatologicznych.

Wykład połączony z dialogiem

Zainteresowanie budził też cykl wykładów dotyczących radiologii. O wystąpieniach dr. hab. Kornela Krasnego pt. „Obraz radiologiczny a obraz kliniczny – pułapki stomatologiczne okiem biegłego sądowego” oraz dr n. med. Anny Pogorzelskiej na temat diagnostyki radiologicznej zębów zatrzymanych i prof. dr hab. n. med. Kazimierza Szopińskiego – „Diagnostyka obrazowa chorób stawów skroniowo-żuchwowych” długo dyskutowano w przerwach między wykładami. Dostrzegając potrzebę nieformalnych i dłuższych kontaktów z prelegentami, organizatorzy MSS wprowadzili pewne zmiany. – Chodziło o to, by słuchacze mieli podczas wykładów możliwość aktywnego uczestnictwa i na gorąco mogli wymieniać się poglądami – tłumaczy dr Dariusz Paluszek.

Lucyna Krysiak

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej NRL

Foto: Karolina Kowalska

Kilkadziesiąt lekarek dentystek i lekarzy dentystów z całego kraju wzięło udział w otwartym posiedzeniu Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej, które odbyło się w sobotę 17 czerwca podczas VII Mazowieckich Spotkań Stomatologicznych w Serocku pod Warszawą. Oprócz organizatorów konferencji i członków Komisji w posiedzeniu wzięło udział wielu lekarzy dentystów z różnych części Polski. Ponaddwugodzinne spotkanie zdominowała dyskusja o najważniejszych problemach polskiej stomatologii, między innymi zbyt małej liczbie rezydentur oraz utrudnionym dostępie do specjalizacji. Zdano też sprawozdania z działalności zespołów: do spraw działalności leczniczej, do spraw kształcenia oraz do spraw świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.