27 maja 2024

Gloria Artis dla prof. Edwarda Towpika

Zaproszenie do Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na gawędę prof. Edwarda Towpika o dr. Bolesławie Wieniawie Długoszowskim nie zapowiadało niespodzianek.

 

Stało się jednak inaczej – spotkanie rozpoczęło się od miłej uroczystości: wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Wanda Zwinogrodzka wręczyła prof. Towpikowi medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”.

„Gloria Artis” (łac. „chwała sztuce”) jest prestiżowym odznaczeniem przyznawanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom „szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochrony kultury i dziedzictwa narodowego”.

Prof. Towpik otrzymał je jako autor, redaktor i wydawca licznych publikacji, animator ruchu bibliofilskiego i wieloletni prezes Towarzystwa Bibliofilów Polskich (konfraterni miłośników pięknych i rzadkich druków, założonej w 1921 roku), historyk medycyny, wykładowca, dyplomowany muzealnik, organizator i dyrektor Muzeum Historii Medycyny gromadzącego i chroniącego spuściznę po poprzednich pokoleniach lekarzy, prezes Stowarzyszenia „Dziedzictwo Nieborowa” etc. Warto podkreślić, że to wysokie odznaczenie nie było dotychczas, wedle naszej wiedzy, udziałem lekarza.

Gratulacje Laureatowi złożyli m.in. JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Mirosław Wielgoś, Prorektor – prof. Barbara Górnicka oraz licznie przybyli na spotkanie członkowie Towarzystwa Bibliofilów Polskich. Bibliofile wręczyli swemu Prezesowi stosowny dyplom – półtorametrowej długości zwój wyliczający jego cnoty i zasługi na wielu polach, od chirurgii i onkologii poczynając, na pracach edytorskich, inicjatywach wystawienniczych i animacyjnych kończąc.

Kończy się on słowami: „Człowiek instytucja, obdarzony przez los dobą 32-godzinną! Duch wiecznie czynny, nieustający w pomysłach, inicjatywach, dokonaniach”. Po tak miłej uroczystości prof. Towpik uraczył nas świetną, bogato ilustrowana gawędą: „Dr Bolesław Wieniawa Długoszowski – lekarz, poeta, dyplomata, szwoleżer”.

Gratulacje, Panie Profesorze!

Dr Hanna Celnik
Studium Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego