22 kwietnia 2024

Homeopatia – powstał zespół ekspertów

25 kwietnia 2014 roku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej powołało Zespół ds. oceny aktualnych dowodów naukowych dotyczących działania produktów homeopatycznych oraz wskazówek dotyczących ich stosowania w praktyce medycznej. 

Foto: imageworld.pl

Do 31 maja br. Zespół ma złożyć Naczelnej Radzie Lekarskiej sprawozdanie ze swych prac. W jego skład weszli:

  • prof. Marek Kowalczyk (farmakologia, WIHE) – koordynator,
  • prof. Zbigniew Gaciong (choroby wewnętrzne, WUM),
  • prof. Jacek Imiela (choroby wewnętrzne, CMKP),
  • prof. Bolesław Samoliński (zdrowie publiczne, WUM),
  • prof. Cezary Szczylik (onkologia kliniczna, WIM),
  • prof. Edmund Przegaliński (farmakologia, IF PAN),
  • prof. Stanisław Czuczwar (farmakologia, LUM),
  • prof. Jarosław Reguła (gastroenterologia, COI),
  • prof. Michał Kurek (alergologia, PUM),
  • prof. Jan Duława (choroby wewnętrzne, ŚUM).

Przypomnijmy, że 11 kwietnia 2014 roku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło apel do lekarzy i lekarzy dentystów o rozwagę w korzystaniu ze szkoleń z zakresu metod postępowania o niepotwierdzonej naukowo skuteczności, w tym m.in. homeopatii.

„Produkty homeopatyczne są dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a niektóre spośród nich dostępne są wyłącznie na podstawie recepty lekarskiej, nie zmienia to jednak faktu, iż brak jest naukowych dowodów potwierdzających skuteczność tych środków. Leczenie produktami homeopatycznymi nie znajduje oparcia w dowodach naukowych potwierdzających ich skuteczność terapeutyczną” – czytamy w apelu.

Nasz portal już kilkakrotnie informował o wątpliwościach samorządu lekarskiego wynikających z otwarcia studiów podyplomowych „Homeopatia w medycynie niekonwencjonalnej i farmacji” na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach (zobacz więcej).

mt