21 kwietnia 2024

I Europejska Sesja Chirurgii Laryngologicznej

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Poznaniu wspólnie z Europejskim Towarzystwem Laryngologicznym (European Laryngological Society – ELS) oraz z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym zorganizowała całodniową Sesję Chirurgii Laryngologicznej „Live” dostępną na całym świecie.

1 2

Przygotowania do tego wydarzenia trwały przez cały 2015 rok. Wybraliśmy osiem klinik europejskich znanych z bardzo wysokiego poziomu leczenia chirurgicznego różnych chorób krtani, które wyraziły chęć uczestniczenia w tego typu przedsięwzięciu.

Były to kliniki laryngologiczne w: Genui, Marsylii, Essen, Barcelonie (dwa różne ośrodki), Leiden, Luksemburgu i Poznaniu. Przygotowania obejmowały dwa różne kierunku działania; pierwszy to sprawy medyczno-organizacyjne wspólne dla wszystkich uczestników operujących, a drugi to techniczno-informatyczny dla zapewnienia dobrej jakości przekazu obrazu i dźwięku.

Po wielomiesięcznych ustaleniach tematyki operacyjnej, sposobu przekazu, jak i pracy studia głównego koordynującego całość przedsięwzięcia, ostatecznie przyjęliśmy scenariusz obejmujący 15 różnych operacji. Największa grupa to zabiegi związane z leczeniem raka krtani, kolejna grupa to operacje zmian niezłośliwych krtani, a ostatnia to różnego typu operacje fonochirurgiczne.

8 14

Część z pokazywanych operacji odbywała się na drodze endoskopowej z użyciem lasera CO2, część z dojścia od zewnątrz i kolejna grupa to operacje z użyciem robota chirurgicznego. Główne studio zorganizowane było w nowej siedzibie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Moderatorami całości było czterech profesorów z Holandii, Hiszpanii, Niemiec i Polski. Mieli oni możliwość kontaktowania się z ośrodkiem operującym, jak i z dwoma innymi ośrodkami szykującymi się do rozpoczęcia zabiegu.

Oprócz tego ośmiu informatyków pracowało przy komputerach sterując wszystkimi problemami technicznymi a na zewnątrz budynku wóz transmisyjny rozsyłał obraz na cały świat. W trakcie trwania transmisji oglądający mogli przesyłać drogą internetową swoje uwagi i pytania. W każdym ośrodku operującym przebywał informatyk z Poznania, który pomagał pracującym tam inżynierom w zapewnieniu dobrego sygnału wychodzącego z sali operacyjnej.

Jak to bywa w operacjach na żywo, zdarzały się sytuacje niespodziewane (np. trudności w intubacji pacjenta, zbyt obfite krwawienie), co wymuszało na moderatorach przenoszenia obrazu do drugiego ośrodka wykonującego operację. W sumie w czasie 9-godzinnej transmisji było ponad 1000 wejść na stronę tego przedsięwzięcia oraz wiele sygnałów informujących, że przed laptopami siedzą całe zespoły lekarskie obserwujące przeprowadzane operacje.

15 27

Oceniamy, że w czasie tej transmisji było z nami około 5 tysięcy lekarzy na całym świecie. Otrzymaliśmy ponad 100 pytań ze wszystkich krajów europejskich, a także z Meksyku, Kolumbii, Argentyny, RPA, Libanu, Pakistanu i Korei Południowej. Po zakończeniu ostatniej operacji wszyscy chirurdzy zasiedli na swoich salach operacyjnych i odbyła się godzinna dyskusja z przedstawieniem ciekawych przypadków klinicznych.

Podkreślano bardzo dobrą jakość obrazu i dźwięku uzyskaną ze wszystkich osiem ośrodków. Myślę, że był to sukces informatyków z PCSS, którzy zastosowali specjalną aparaturę medVC. Europejskie Towarzystwo Laryngologiczne zwróciło się do nas prośbą o zorganizowanie kolejnej takiej sesji, która ma ogromne wartości edukacyjne dla młodych lekarzy na całym świecie. Zrobimy to pod koniec tego roku.

Współorganizatorami transmisji były firmy Storz, Olympus i Cochlear, a grupa organizująca całość obejmowała 10 lekarzy i informatyków poznańskich. Należy podkreślić, że po raz pierwszy w historii tego typu przedsięwzięć całość organizacji i koordynacji działań była w rękach polskich lekarzy i informatyków. Wszystkie szczegóły dotyczące tego przedsięwzięcia, jak i zapis całości wykonanych operacji można znaleźć na stronie www.els.livesurgery.net.

Prof. dr hab. med. Witold Szyfter


Więcej galerii zdjęć można zobaczyć tutaj.