24 kwietnia 2024

III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Jesień Immunologiczna”

W dniach 17-19.11.2022 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim odbędzie się III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Jesień Immunologiczna”. „Gazeta Lekarska” jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Konferencja ma zasięg międzynarodowy i jest skierowana do studentów uczelni wyższych, doktorantów i lekarzy rezydentów zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką immunologiczną.

Organizatorami konferencji są: Studenckie Koło Immunologii oraz Zakład Immunologii Człowieka przy Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Rzeszów, SCOME Edukacja Medyczna IFMSA-Poland oraz ImmunoPoint.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli: JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych, Dziekan Kolegium Nauk Medycznych, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, Konsultant Krajowy ds. Immunologii Klinicznej oraz Okręgowa Izby Lekarska w Rzeszowie.

W dynamicznie zmieniającym się świecie możemy dostrzec wyjątkowe możliwości jakie oferuje współczesna medycyna. Praca badawcza w ekscytującej i niezwykle ważnej dziedzinie, jaką jest immunologia umożliwia poznawanie mechanizmów walki naszego organizmu z patogenami i komórkami nowotworowymi, jak również poszukiwanie przyczyn chorób autoimmunologicznych oraz opracowywanie skutecznych form terapii chorób przewlekłych. Zrozumienie, w jaki sposób układ odpornościowy działa w zdrowiu i chorobie, jest nie lada wyzwaniem, ale tylko dzięki wymianie spostrzeżeń i wyników badań oraz wspólnej dyskusji, zbliżymy się do celu, którym jest efektywna diagnostyka i nowoczesna terapia pacjentów. Pogłębianie wiedzy na temat immunologii jest niezbędne, dlatego w tym roku tematyka konferencji poświęcona jest roli immunologii w praktyce klinicznej wielu specjalności.

Podczas pierwszego dnia konferencji wykład inauguracyjny wygłosi światowej sławy immunolog prof. Paul V. Lehmann, M.D., Ph.D. z Case Western Reserve University, Cleveland w Ohio zatytułowany „Querying the future by studying B cell memory”. Wśród prelegentów sesji plenarnych swój udział zadeklarowali także: prof. dr hab. n. med. Maciej Banach, dr. h.c. multi, FAHA, FESC, FNLA, FASA, FRSPH; prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC; prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos; prof. dr hab. n. med. Piotr Trzonkowski; prof. dr hab. n. med. Dominika Nowis; prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Jacek Tabarkiewicz; dr hab. n. med. Andrzej Eljaszewicz; dr n. med. Monika Klimkowska; dr n. med. Małgorzata Szczepanek. Trzeciego dnia Konferencji odbędą się warsztaty zorganizowane przez ImmunoPoint, które poprowadzą: dr n. med. Edyta Heropolitańska-Pliszka, dr n. med. Beata Wolska-Kuśnierz oraz prof. dr hab. n. med. Radosław Zagożdżon.

Komitet Organizacyjny wszystkich zachęca do rejestracji prac badawczych, przeglądowych oraz przypadków klinicznych z szeroko rozumianej dziedziny immunologii za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej koła: http://skn-immunologii.pl lub oficjalnej stronie wydarzenia: https://fb.me/e/53wDQ00za do dnia 23.10.2022 r. Rejestracja dla uczestników biernych potrwa do 6.11.2022 r.