18 czerwca 2024

Ile kosztuje leczenie osób nieubezpieczonych?

Stanowisko Nr 27/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Foto: Marta Jakubiak

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przesłanym przy piśmie Ministra Zdrowia z dnia 1 czerwca 2015 r., znak: MZ-UZ-PR-0212-7/KM/14, wyraża stanowisko, że kwota wskazana w art. 2 projektu ustawy (320.232 tys. zł rocznie) jest zbyt mała.

Tym bardziej, że w uzasadnieniu projektu ustawy nie wskazano sposobu wyliczenia tej kwoty, a Narodowy Fundusz Zdrowia w niedalekiej przeszłości wskazywał kwotę 900.000 tys. zł jako niezbędną do pokrycia kosztów leczenia osób nieubezpieczonych.