16 lipca 2024

Ilu jest lekarzy dentystów w Polsce? Eurostat na cenzurowanym

10 lutego wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Cisło skierował pismo do dyrektor generalnej Eurostatu Mariany Kotzevy.

Foto: pixabay.com

„W piśmie tym prostuje się wspomniane dane podając, że w chwili obecnej prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty posiada w Polsce 42 425 osób, spośród których większość to lekarze dentyści zarejestrowani jako wykonujący zawód” – czytamy na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej.

Przypomnijmy, że w listopadzie Naczelna Izba Lekarska zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wyjaśnienia dotyczące liczby lekarzy dentystów pracujących w Polsce, którą – rzekomo na podstawie danych uzyskanych z resortu – podał niedawno Eurostat. Wynikałoby w nich, że w Polsce zawód lekarza dentysty czynnie wykonuje jedynie ok. 12,5 tys. osób.

Jak czytamy na stronie NIL, chcąc zweryfikować liczbę lekarzy dentystów czynnych zawodowo można posłużyć się danymi z Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego. Liczba figurujących w tym rejestrze lekarzy dentystów, kobiet poniżej 60 r.ż. i mężczyzn poniżej 65 r.ż., wynosi 31 tys. osób. „Specyfika rynku stomatologicznego, niezmiernie rzadkie w przypadku tej grupy zawodowej przypadki wykonywania innego zawodu niż wyuczony oraz powszechne zjawisko kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego każą przyjąć podawane przez NRL dane za wiarygodne” – podano w opublikowanym komunikacie.