21 czerwca 2024

Im niższy poziom cholesterolu LDL, tym lepiej

W czerwcowym wydaniu „The New England Journal of Medicine” opublikowano wyniki badania IMPROVE-IT. Badano związek pomiędzy poziomem cholesterolu LDL (ang. Low Density Lipoproteins), a ryzykiem wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Foto: freeimages.com

Badanie potwierdza, że im mniejszy jest poziom stężenia we krwi cholesterolu LDL, tym mniejsze jest ryzyko wystąpienia takich zdarzeń. Osiąganie celów terapeutycznych stężenia cholesterolu LDL ma szczególne znaczenie u pacjentów po zawale serca lub udarze mózgu.

Problem podwyższonego poziomu cholesterolu LDL dotyczy ponad 2/3 populacji dorosłych Polaków. Jest to drugi, po nadciśnieniu tętniczym, czynnik zwiększający ryzyko zawału serca, który jest przyczyną prawie połowy wszystkich zgonów w naszym kraju. Podwyższony cholesterol może mieć podłoże genetyczne (tzw. hipercholestorolemia rodzinna) lub być wynikiem niewłaściwej diety zawierającej nadmiar tłuszczów.

Niebezpieczny w nadmiarze

Cholesterol jest substancją tłuszczową (lipidową) pełniącą w organizmie wiele istotnych funkcji. Jednak staje się niebezpieczny, kiedy jego stężenie w organizmie wzrasta ponad normę. Rozróżnia się frakcje cholesterolu: HDL (ang. High Density Lipoprotein, tzw. dobry cholesterol) i LDL (ang. Low Density Lipoprotein, tzw. zły cholesterol). LDL odkłada się w wewnętrznych ścianach naczyń krwionośnych w postaci blaszek miażdżycowych.

Blaszki sprawiają, że tętnice stają się mniej elastyczne, bardziej kruche, zwężają się, przez co dopływ krwi do tkanek i komórek jest utrudniony. Dociera do nich zatem mniej tlenu i składników odżywczych. Zmiany te powodują rozwój choroby niedokrwiennej serca (choroby wieńcowej) oraz mogą powodować zaburzenia dopływu krwi do mózgu. Powiększające się blaszki miażdżycowe mogą zamknąć jedno lub kilka naczyń w sercu lub w mózgu, co prowadzi do martwicy (zawału lub udaru).

Nowe schematy leczenia

Podstawą walki w obniżaniu cholesterolu LDL we krwi jest odpowiednia dieta i wysiłek fizyczny. Jednak w sytuacji, kiedy te środki są niewystarczające do osiągnięcia prawidłowego poziomu cholesterolu LDL, należy sięgnąć po dostępne leki. Działają one poprzez blokowanie syntezy cholesterolu w wątrobie lub hamują wchłanianie cholesterolu z pożywienia, co powoduje spadek jego stężenia we krwi.

W czerwcu ogłoszono wyniki badania prowadzonego nad efektami leczenia skojarzonego – to znaczy takiego, kiedy stosowane są leki obniżające produkcję wątrobową cholesterolu, jak i obniżające wchłanianie cholesterolu w jelitach.

Znacznie mniejsze ryzyko

Okazało się, że chorzy przyjmujący leki o obu mechanizmach działania mieli znacznie mniejsze ryzyko wystąpienia poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak: zgon, zawał serca, udar mózgu czy hospitalizacje z powodu niestabilnej dławicy piersiowej. Pacjenci byli też rzadziej poddawani zabiegom udrożniania naczyń wieńcowych w porównaniu z chorymi przyjmującymi tylko jeden lek.

Badanie, w którym wzięło udział ponad 18 tysięcy pacjentów, stanowi ważny krok na drodze udoskonalenia schematów leczenia chorych zmagających się z hipercholesterolemią. Dzięki tym odkryciom będziemy mogli stosować schematy leczenia, które pozwolą skuteczniej walczyć z wysokim poziomem cholesterolu.

Trzymanie formy i dobrego poziomu

Towarzystwa naukowe zalecają regularną kontrolę cholesterolu LDL i utrzymywanie go w normie (w zależności od wielkości ryzyka zdarzenia sercowo-naczyniowego np. zawału serca czy udaru mózgu u danego pacjenta na poziomie 115 mg/dl lub 100 mg/dl). Każda osoba, u której poziom cholesterolu jest zbyt wysoki powinna rozważyć zmianę stylu życia – szczególne znaczenie ma odpowiednia dieta. Warto też utrzymywać odpowiednią masę ciała i zadbać o regularny wysiłek fizyczny.

Szczególnie istotne jest utrzymywanie cholesterolu LDL w granicach normy, kiedy pacjent choruje na cukrzycę, chorobę wieńcową lub przebył zawał serca czy udar mózgu. W takich przypadkach poziom cholesterolu LDL nie powinien przekraczać 70 mg/dl. Badanie IMPROVE-IT wykazało, że obniżenie cholesterolu LDL poniżej tego poziomu dodatkowo chroni przed incydentem sercowo-naczyniowym. Podsumowując: im niższy poziom cholesterolu LDL, tym lepiej.


Ile skraca życie hipercholesterolemia rodzinna? Ilu Polaków ma ten problem? Odpowiedź na te pytania znajdziesz tutaj.