18 lipca 2024

Interwencja Rzecznika Praw Lekarza ws. rozliczeń lekarzy

Organy podatkowe nie powinny wiązać liczby wystawionych recept z liczbą wizyt pacjentów, gdyż wystawienie recepty nie zawsze oznacza wizytę lekarską ani konieczność uiszczenia opłaty za świadczenie zdrowotne – pisze Rzecznik Praw Lekarza Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) w piśmie do ministra finansów.

Fot. shutterstock.com

Rzecznik Monika Potocka oczekuje podjęcia działań nadzorczych w stosunku do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji organów podatkowych w sprawie rozliczeń lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską – poinformował NIL na stronie internetowej.

Podsekretarz stanu w resorcie finansów, a jednocześnie zastępca szefa KAS Zbigniew Stawicki podziela zdanie RPL, że liczba recept nie musi być równa ani liczbie wizyt, ani też liczbie wystawionych paragonów. Dodał, że ostateczne rozstrzygnięcie sprawy będzie zależało od dostępnych innych dowodów, a każda sprawa musi być oceniana indywidualnie.

„Odnosząc się do wniosku RPL wskazuje także, że zastrzeżenia dotyczą działań naczelników urzędów skarbowych w indywidualnych sprawach dotyczących lekarzy, a nie Szefa Krajowej Administracji. Szef Krajowej Administracji jest organem centralnym, któremu ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej nie przyznaje kompetencji do zajmowania się indywidualnymi sprawami podatników, ani prowadzenia postępowań w tym zakresie” – przypomina NIL.

Zgodnie z przepisami szef KAS sprawuje ogólny nadzór w sprawach podatkowych i nie może wpływać na naczelników urzędów skarbowych w indywidualnych sprawach podatników. W prowadzonych przez siebie postępowaniach podatkowych organy te posiadają pełną autonomię działań. Ewentualne spory między organem a podatnikiem są rozstrzygane w oparciu o przewidziane w ustawie tryby odwoławcze.