16 czerwca 2024

IV Forum Urologiczno-Onkologiczne w Zabrzu

Tegoroczne IV Jesienne Forum Urologiczno-Onkologiczne odbyło się w Zabrzu. Tematem wiodącym było leczenie powikłań i niepowodzeń w urologii i onkologii. Obrady pod przewodnictwem Pana Profesora Andrzeja Paradysza rozpoczęły się od problematyki zaburzeń erekcji.

 

W wykładzie na temat patofizjologii i epidemiologii zaburzeń wzwodu zwrócono uwagę, że problemy z erekcją u młodych, dotychczas zdrowych mężczyzn, mogą o kilkadziesiąt miesięcy wyprzedzać wystąpienie ostrych incydentów wieńcowych. Stąd też konieczne jest dokładne zebranie wywiadu lekarskiego i czujność lekarza urologa w poszukiwaniu przyczyn tego rodzaju zaburzeń u młodych mężczyzn.

Drugiego dnia, oprócz bardzo bogatego programu naukowego, mogliśmy poznać industrialny klimat Górnego Śląska i miasta Zabrza, w którym odbywał się kongres. Dwie dopołudniowe sesje naukowe odbyły się bowiem w zabytkowej kopalni „Guido” w sali konferencyjnej, znajdującej się 320 metrów pod ziemią. Niepowtarzalny, typowo śląski klimat tego miejsca, zjazd głęboko pod powierzchnię ziemi górniczą „szolą”, były niewątpliwą atrakcją i ciekawym urozmaiceniem naukowych rozważań.

Wykłady rozpoczęliśmy od sesji poświęconej powikłaniom radykalnej prostatektomii. Wśród metod radykalnego leczenia raka prostaty wyróżniamy leczenie chirurgiczne – radykalną prostatektomię oraz radioterapię. Rola konwencjonalnej radioterapii w leczeniu raka prostaty jest ugruntowana, skuteczność tej metody jest porównywalna do operacji. Konferencję zakończyliśmy po trzech dniach intensywnych i owocnych obrad. Jak co roku Forum Urologiczno-Onkologiczne stało się dobrym miejscem do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów lekarzy różnych specjalności.

lek. Marcin Szweda