12 lipca 2024

Izba lekarska zbiera archiwalia

Ośrodek Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej zbiera archiwalia dokumentujące dzieje medycyny i farmacji. Ośrodek z chęcią przyjmie artefakty, zdjęcia, wycinki prasowe, kroniki, a także dokumenty o walorach historycznych.

Foto: ŚIL

Obecnie kolekcja ośrodka liczy ponad 1600 różnego typu eksponatów, w tym m.in. pamiątkowe medale, plakietki i znaczki z różnych zjazdów lekarzy oraz dokumenty: stare fotografie, pocztówki, książki, przedwojenne reklamy i dokumenty osobowe wybitnych postaci ze świata medycyny.

Zbiory pochodzą od darczyńców (głównie lekarzy i lekarzy dentystów lub zostały zakupione na aukcjach internetowych i w antykwariatach) i są prezentowane w powstałym niedawno w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej Muzeum Historii Medycyny i Farmacji – jedynym tego typu muzeum utworzonym przez struktury samorządu lekarskiego.