25 lipca 2024

Izba pamięta o weteranie wojny polsko-bolszewickiej

Okazała tablica na frontonie Kubalonki będzie przypominać o świadectwie czasu i szlachetnych czynów polskich lekarzy.

Foto: Marek Stankiewicz

Dzięki wspólnym staraniom Wojskowej i Śląskiej Izby Lekarskiej, z udziałem ceremoniału wojskowego i licznie zgromadzonej lokalnej społeczności uczczono pamięć Wacława Michała Szredera (1874-1964), lekarza i pułkownika Wojska Polskiego, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, a następnie długoletniego ordynatora Sanatorium Przeciwgruźliczego dla Dzieci i Młodzieży w Istebnej.

Marek Stankiewicz