15 czerwca 2024

Izba wyższa parlamentu uchwaliła ustawę o POZ

W piątek Senat uchwalili ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej. Za przyjęciem rządowego projektu opowiedziało się 56 senatorów, przeciw było 27, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Posiedzenie Senatu RP
Foto: Michał Józefaciuk / Kancelaria Senatu

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej ma na celu poprawę organizacji i jakości jej funkcjonowania. Ma również zapewnić koordynację opieki i wsparcie pacjenta na poziomie POZ.

Koordynatorem pacjenta w całym systemie ochrony zdrowia zostanie lekarz POZ. Jego zasadniczym zadaniem, jako przewodnika pacjenta po systemie, stanie się zapewnienie pacjentowi ciągłości i kompleksowości opieki we współpracy z pielęgniarką POZ i położną POZ.

Zgodnie z ustawą docelowo lekarzem POZ będzie przede wszystkim specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej (lub lekarz w trakcie specjalizacji) i specjalista II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej. POZ będzie finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Wprowadzenie nowego modelu organizacyjnego POZ zostanie poprzedzone pilotażem, który będzie realizowany do 31 grudnia 2019 r.

Obecny system finansowania lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ nie motywuje do skoordynowanej opieki nad pacjentem, przy realizacji świadczenia POZ nie ma współpracy na poziomie świadczeniodawców, nie ma też przepływu informacji o leczeniu chorego w pozostałych zakresach świadczeń, a pacjenci są przyzwyczajeni do leczenia specjalistycznego – tak w ocenie skutków regulacji dołączonej do projektu ustawy o POZ definiowano główne bolączki w jej funkcjonowaniu.

Teraz ustawa trafi do podpisu na biurko prezydenta Andrzeja Dudy.