24 lipca 2024

Jakie są cele współpracy między NIL i PTS?

NIL i PTS od dawna tworzą wspólną reprezentację polskich stomatologów w strukturach FDI oraz  ERO-FDI. Po blisko 20 latach od podpisania porozumienia pomiędzy samorządem lekarskim i towarzystwem, współpracy nadano jeszcze szersze znaczenie.

Foto: Monika Bala

26 stycznia, na zaproszenie wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej dr. Leszka Dudzińskiego, w siedzibie samorządu lekarskiego gościła prezydent PTS prof. Marzena Dominiak.

Spotkanie zorganizowano w celu odnowienia porozumienia o współpracy pomiędzy Naczelną Izbą Lekarską a największym stomatologicznym towarzystwem naukowym.

Prezydium NRL upoważniło prezesa NRL dr. Macieja Hamankiewicza do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Naczelną Izbą Lekarską a Polskim Towarzystwem Stomatologicznym oraz uzupełniającego go porozumienia w sprawie utworzenia przez NIL oraz PTS Polskiego Komitetu Krajowego Światowej Federacji Dentystycznej.

Celem podpisanego porozumienia jest stworzenie podstaw trwałej, efektywnej współpracy, w szczególności w zakresie:

  • doskonalenia zawodowego lekarzy dentystów i lekarzy,
  • przedstawiania opinii i wniosków dotyczących kształcenia lekarzy dentystów, lekarzy oraz osób wykonujących inne zawody w ochronie zdrowia,
  • promocji zdrowia i podnoszenia świadomości społecznej nt. związków pomiędzy zdrowiem jamy ustnej a zdrowiem ogólnym człowieka,
  • reprezentowania polskich lekarzy dentystów na arenie międzynarodowej.

Podczas bieżącego spotkania omówiono zamierzenia na najbliższy czas (w tym plany wspólnych szkoleń Ośrodka Doskonalenia Zawodowego NIL) z zakresu diagnostyki radiologicznej (szkolenie z CBCT) i laseroterapii w stomatologii.

W spotkaniu uczestniczyła również wiceprezydent PTS prof. Ingrid Różyło-Kalinowska i prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej dr Kinga Grzech-Leśniak, a po stronie Prezydium NRL – zastępca sekretarza NRL i przewodnicząca Rady ODZ NIL dr Anna Lella oraz członek Prezydium NRL dr Jolanta Szczurko.