24 czerwca 2024

Jakość w stomatologii. Nowe narzędzie FDI

VS Quality Improvement Toolkit to nowe narzędzie opracowane przez World Dental Federation (FDI), które ma wspierać zespoły dentystyczne na całym świecie w dążeniu do zapewniania pacjentom bezpiecznej i przejrzystej opieki stomatologicznej.

Foto: pixabay.com

Zawarty tam zarys kryteriów, które mogą być wykorzystywane przez lekarzy praktyków, instytucje, agencje finansujące opiekę stomatologiczną i organizacje zawodowe, ma ułatwić stworzenie takich systemów, które przyczynią się do poprawy jakości w stomatologii.

Jak podkreśla FDI, zapewnienie jakości wymaga silnej woli instytucjonalnej, odpowiednich struktur oraz zasobów finansowych i ludzkich, a także wysokiego standardu szkolenia personelu oraz godziwego wynagradzania go za pracę.

Zdefiniowanie jakości w stomatologii jest jednak trudne, ponieważ istnieją różne definicje i ramy oceny wartości opieki.