20 kwietnia 2024

Jakub Kosikowski: skuteczny lobbing samorządu lekarskiego

Nie sposób nie odnieść się do sukcesu całego Środowiska Lekarskiego – odrzucenia przez Senat i Sejm ustawy o „jakości”.

Foto: Karolina Bartyzel/Dział Komunikacji NIL

Padały pytania, dlaczego Samorząd nie angażuje się bardziej zdecydowanie w akcje medialne, a SMS z rozpropagowaniem petycji o weto wysyła dzień przed ostatecznym głosowaniem ustawy?

Bo nie zawsze tę pracę widać na zewnątrz. W tym wypadku były to setki godzin spotkań, telefonów, negocjacji i lobbingu całego Środowiska skupionego w Porozumieniu Organizacji Lekarskich (NIL, OZZL, PZ i PR OZZL) oraz samorządów innych zawodów medycznych. Jak się okazało – skutecznego lobbingu.

Wychodząc naprzeciw podkreślanej przez ministra zdrowia oraz rzecznika praw pacjenta potrzebie, by w Polsce obowiązywała jakaś ustawa o jakości w ochronie zdrowia, Samorząd wraz z POL powołał do istnienia Forum dla Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta.

Zaproszono do niego przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, organizacji pacjentów, ekspertów oraz wszystkich zawodów medycznych, by razem napisać – tym razem niekwestionowaną pod względem jakości – ustawę „o jakości”.

To niejedyny sukces. Po wygranej z Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) przed Naczelnym Sądem Administracyjnym udało się uzyskać dostęp do pytań użytych w Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym (PES) w latach 2016-2020. 3 kwietnia pytania z PES z lat ubiegłych pojawiły się na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej.

Co z pytaniami z lat 2021-2023? W momencie kiedy czytacie te słowa, na stronie NIL powinny już czekać pytania z lat 2021-2022, które CEM miał dostarczyć do NIL do 21.04. Pytania z sesji wiosna 2023 i każdej kolejnej znajdziecie już na stronie CEM – to skutek wylobbowanych zmian w prawie.

Po wpadce z naborem na specjalizacje jesienią 2022 r., po której pozostało ponad tysiąc niewykorzystanych rezydentur, Ministerstwo zmodyfikowało proces rekrutacji na rezydentury i tryb pozarezydencki. Od jesieni 2023 r. dojdzie trzecia tura rekrutacji, w której rozdysponowywane będą niewykorzystane miejsca na specjalizacje deficytowe.

Jakub Kosikowski, p.o. rzecznika prasowego NIL