19 lipca 2024

Kalendarz lekarza praktyka 2023

W najnowszym wydaniu „Gazety Lekarskiej” publikujemy zaktualizowane kalendarium obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących indywidualne i grupowe praktyki lekarskie.

Foto: pixabay.com

Obejmuje ono również niektóre obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako pracodawców.

Chodzi m.in. o takie zagadnienia jak: ewidencja odpadów, informacje o korzystaniu ze środowiska, zranienia ostrymi narzędziami, kontrole wewnętrzne, aparaty rentgenowskie, ocena ryzyka zawodowego, Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, statystyka.

Autorami zestawienia są r.pr. Aleksandra Kosiorek i adw. Damian Konieczny z Biura Prawnego OIL w Gdańsku.

Więcej w numerze 3/2023 „Gazety Lekarskiej” (str. 36-41), który jest do pobrania na stronie https://papier.gazetalekarska.pl.