18 czerwca 2024

Kalendarz wydarzeń kulturalnych Komisji Kultury NRL (2021)

Pełne informacje znajdują się na stronach internetowych organizatorów. Daty wydarzeń mogą ulegać zmianie w związku ze stanem epidemicznym.

Foto: pixabay.com

IMPREZY WŁASNE KOMISJI KULTURY NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ:

MAJ / CZERWIEC

Ogólnopolski Plener Malujących Lekarzy

Kontakt:

Włodzimierz Cerański (w.ceranski@oilwaw.org.pl, 602 121 084)

***

11 WRZEŚNIA

II Kongres Kultury Lekarskiej Opole 2021

Pierwszy Lekarski Festiwal Piosenki Polskiej

Warsztaty Chórów Lekarskich / Opole

Kontakt:

Milena Dobrzyńska (22 559 13 39)

Jarosław Wanecki (603 110 978)

Jerzy Lach (664 936 762)

***

12 -18 PAŹDZIERNIKA

Ogólnopolski Plener Ceramiki Artystycznej dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów / Orońsko

NIL

Stanisław Mysiak (605 256 335)

***

IV KWARTAŁ ROKU

Jubileuszowy Koncert Polskiej Orkiestry Lekarzy / Poznań

Kontakt:

Elżbieta Czechowska (608 292 023)

IMPREZY WSPÓŁORGANIZOWANE:

8 MAJA

z Okręgową Izbą Lekarską w Olsztynie

Koncert z okazji otwarcia wystawy malarstwa lekarzy / Asklepios-Med

Reprezentacja Polskiego Samorządu Lekarskiego w Wiedniu

***

PAŹDZIERNIK

z Medycyną Praktyczną

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Przychodzi wena do lekarza”/ Kraków

NIL i Medycyna Praktyczna

Kontakt:

Anna Wierzchowska-Woźniak (663 430 268, www.mp.pl/wena)

***

IV KWARTAŁ ROKU

z Unią Polskich Pisarzy Lekarzy

Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Prozatorski „Puls Słowa” i koncert „Molekuły wrażliwości 4” / Warszawa

NIL i OIL w Warszawie

Kontakt:

Majka Maria Żywicka-Luckner (604 286 324, majkazywicka@wp.pl)

IMPREZY DOTOWANE, KTÓRYCH ORGANIZATOREM SĄ OKRĘGOWE RADY LEKARSKIE:

6 MARCA

Ogólnopolska Biesiada Literacka wraz z premierą 12. programu Kabaretu OIL-BĄK

OIL w Łodzi

Kontakt:

Maria Człapińska (42 683 17 01, biuro@oil.lodz.pl)

***

1-7 MAJA

Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej – PhotoArtMedica

Międzynarodowe Warsztaty Fotograficzne Lekarzy PhotoArtMedica

OIL w Częstochowa

Kontakt:

Krzysztof Muskalski (601 919 619)

***

30 MAJA – 4 CZERWCA

Ogólnopolska Wystawa Malarstwa Lekarzy wraz z konkursem

OIL w Łodzi

Kontakt:

Andrzej Święs (42 683 17 01, biuro@oil.lodz.pl)

***

11-12 CZERWCA

Ogólnopolski Festiwal Lekarskich Zespołów Rockowo-Bluesowych ESCULAP ROCK

OIL w Olsztynie

Kontakt:

Anna Chlebowska-Kulik (89 539 19 29, 609 690 466)

***

14-19 WRZEŚNIA

Ogólnopolski Plener Fotograficzny Lekarzy – Kazimierz Dolny

Lubelska Izba Lekarska

Kontakt:

Dariusz Hankiewicz (602 465 578)

***

24-29 PAŹDZIERNIKA

Międzynarodowa Wystawa Fotograficzna „Świat w obiektywie lekarskim”, wraz z Konkursem Fotograficznym

OIL w Łodzi

Kontakt:

Andrzej Święs (42 683 17 01, biuro@oil.lodz.pl)

***

30 PAŹDZIERNIKA

Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Literacki „Lekarze – Dzieciom”

Lubelska Izba Lekarska

Kontakt:

Michał Dudziński (506 807 456)

***

11 GRUDNIA

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny

Lubelska Izba Lekarska

Kontakt:

Krzysztof Sak (505 465 653)