13 czerwca 2024

Kampania „Znamię! Znam je?” na Śląsku

W tym szkolnym uczniowie ze Śląska, podczas lekcji prowadzonych w ramach kampanii „Znamię! Znam je?”, dowiedzą się, czym jest czerniak i dlaczego tak ważna jest jego szybka diagnostyka. Organizatorami przedsięwzięcia są Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Fundacja „Gwiazda Nadziei”.

Program „Znamię! Znam je?” ma na celu zwiększenie świadomości  społecznej w zakresie profilaktyki czerniaków. Towarzyszą mu lekcje dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, podczas których uczniowie poznają pojęcie czerniaka i Złote Zasady ochrony przed tym nowotworem.

W ubiegłym semestrze z zajęć w województwie śląskim skorzystało niemal 30 000 uczniów. Zajęcia lekcyjne przeprowadzili przeszkoleni nauczyciele przygotowani do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej. Łącznie  program realizowały 717 osoby, a zostały nim objęte 282 szkoły ponadgimnazjalne, co stanowi 45% placówek. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Fundacja „Gwiazda Nadziei”, zachęceni tak dużym sukcesem akcji, planują jej kolejną edycję w nadchodzącym roku szkolnym.

Każdego roku w naszym kraju odnotowuje się około 50 000 nowych zachorowań na nowotwory skóry, z których 3000 przypadków stanowią czerniaki. Liczba zachorowań na ten typ nowotworu podwaja się co 10 lat.

– Charakterystyczną cechą czerniaków jest agresywny wzrost i możliwość powstawania przerzutów.  Jednak jego usunięcie w najwcześniejszym stadium daje właściwie 100% szans na wyleczenie. Dlatego tak ważna jest odpowiednia profilaktyka i szybka diagnoza – informuje prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka i Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Aby ustrzec się przed czerniakiem powinniśmy pamiętać o kilku Złotych Zasadach, które mogą uratować nam życie. Są to:

 • niekorzystanie z solarium,
 • unikanie nadmiernego słońca (zwłaszcza w godz. 11.00-16.00),
 • stosowanie kremów z wysokimi filtrami UVA i UVB,
 • noszenie okularów przeciwsłonecznych,
 • regularne oglądanie skóry, co pozwoli szybko zidentyfikować ewentualne nowe i nietypowe zmiany,
 • niezwłoczne zgłoszenie się do dermatologa lub chirurga onkologa, jeśli zauważymy, że z naszym znamieniem dzieje się coś podejrzanego.

Czerniaka będziemy mogli zidentyfikować w szybki sposób, jeśli poznamy jego cechy charakterystyczne. Określa się je przy pomocy kryteriów ABCDE (pochodzących od pierwszych liter angielskich słów: Asymmetry, Border, Color, Dimension i Evolution):

 • A – asymetria (np. znamię „wylewające” się na jedną stronę),
 • B – brzegi poszarpane, nierównomierne, posiadające zgrubienia,
 • C – czerwony lub czarny i niejednolity kolor,
 • D – duży rozmiar (wielkość zmiany powyżej 0,5 cm),
 • E – ewolucja, czyli postępujące zmiany zachodzące w znamieniu.