12 lipca 2024

Kardioonkolog jest jak Odyseusz

Nowotwory i choroby serca często występują razem – powiedziała dr hab. Katarzyna Styczkiewicz w trakcie XIII Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy.

Foto: pixabay.com

Im pacjent jest starszy, tym większa częstość występowania schorzeń onkologicznych i kardiologicznych. Nic dziwnego, że u wielu seniorów występują razem, ale nie tylko wiek jest przyczyną.

– Łączą je m.in. wspólne czynniki ryzyka, np. nadciśnienie, zła dieta, niska aktywność fizyczna i cukrzyca – powiedziała dr hab. Katarzyna Styczkiewicz, prof. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, która pracuje w Podkarpackim Centrum Onkologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. F. Chopina w Rzeszowie. Jest specjalistką chorób wewnętrznych i kardiologii.

Dr hab. Katarzyna Styczkiewicz zwróciła uwagę, że częstość wysterowania chorób serca zależy od typu nowotworu. – Co drugi pacjent z rakiem płuca będzie chorował na serce – podkreśliła powołując się na statystyki. Wynika z nich także to, że wśród pacjentów z nowotworami najczęściej występującą chorobą kardiologiczną jest nadciśnienie tętnicze.

Większe ryzyko

Ważnym powodem wspólnego występowania obu chorób jest wydłużający się czas przeżycia pacjentów od chwili rozpoznania nowotworu i rosnąca liczba ozdrowieńców. – Choroby układu krążenia i nowotworowe odpowiadają za ponad połowę wszystkich przyczyn zgonów. Zdarza się, że choroba serca poprzedza wystąpienie choroby onkologicznej i to często w niedługim czasie – dodała.

Zawał serca może być pierwszą manifestacją choroby onkologicznej, ale nowotwór może poprzedzać wystąpienie choroby serca. Obecność choroby serca znacząco pogarsza rokowania pacjentów onkologicznych. – Im więcej czynników ryzyka choroby sercowo-naczyniowej, tym większe ryzyko wystąpienia nowotworu – podkreśliła dr hab. Katarzyna Styczkiewicz.

Kardioonkologia

Za początek kardioonkologii uważa się rok 2000, gdy w Stanach Zjednoczonych w Anderson Cancer Center powstał specjalny oddział dedykowany pacjentom kardioonkologicznym. – Takie oddziały pojawiły się także w Polsce. Ile ich jest dokładnie, nie wiadomo – powiedziała.

Zdaniem dr hab. Katarzyny Styczkiewicz kardioonokologia jest bardzo potrzebna m.in. po to, by nie opóźniać leczenia nowotworów u osób, u których pojawia się choroba serca. – Kardioonkolog musi krążyć niczym Odyseusz, by wyprowadzić pacjenta na bezpieczne wody – zakończyła swoje wystąpienie ekspertka.

Letnia Akademia Onkologiczna

XIII Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy rozpoczęła się w środę 16 sierpnia 2023 r. Organizatorem wydarzenia, które potrwa do piątku 18 sierpnia, jest Fundacja im. dr. Macieja Hilgiera, a partnerem merytorycznym – Polska Liga Walki z Rakiem. Akademię poprowadził znany onkolog prof. Jacek Jassem.

W trakcie trzech dni zaplanowano sesje poświęcone postępom w diagnostyce i leczeniu, nowotworom kobiecym, a także tym najczęściej występującym wśród mężczyzn. Dyskutowano także o raku płuca u osób niepalących, kompleksowej opiece onkologicznej, roli opiekunów i prawidłowym odżywianiu, ponieważ zapobieganie nadmiernej masie ciała to ważny element przeciwdziałania nowotworom. Szerzej na ten temat piszemy tutaj:

Akademia jest inicjatywą, której celem jest przybliżenie opinii publicznej osiągnięć nowoczesnej medycyny oraz podniesienie świadomości niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych w chorobach nowotworowych. Do udziału w wydarzeniu zapraszani są onkolodzy i eksperci, którzy spotkają się z dziennikarzami specjalizującymi się w tematyce medycznej.