12 kwietnia 2024

Kasy fiskalne. Bez zwolnienia od obowiązku prowadzenia ewidencji

Prezydium NRL postuluje objęcie lekarzy i lekarzy dentystów zwolnieniami z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy fiskalnej w razie nieosiągnięcia limitu przychodów w wysokości 20 tys. zł rocznie.

Foto: pixabay.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, negatywnie oceniło fakt, że lekarze i lekarze dentyści, świadczący usługi w zakresie udzielania świadczeń leczniczych – niezależnie od wysokości osiąganych obrotów – nie mogą korzystać ze zwolnień od obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej.