24 lipca 2024

kasy fiskalne

Kasy fiskalne. Bez zwolnienia od obowiązku prowadzenia ewidencji

Prezydium NRL postuluje objęcie lekarzy i lekarzy dentystów zwolnieniami z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy fiskalnej w razie nieosiągnięcia limitu przychodów w wysokości 20 tys....

Kasy online. Ministerstwo Finansów: termin bez zmian

Ponad miesiąc temu prezesi Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych zwrócili się do ministra finansów z prośbą o przesunięcie terminu...

Zbliża się termin wymiany kas fiskalnych

1 lipca 2021 r. to kolejna graniczna data dla prowadzących praktyki lekarskie. Tego dnia z gabinetów lekarzy i lekarzy dentystów muszą zniknąć kasy rejestrujące z...

Oznaczenia literowe stosowane przy ewidencji

Zgodnie § 6 ust. 1 pkt 5) nowego _rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2019 r....

Środowisko lekarskie czeka wymiana kas fiskalnych?

Stanowisko Nr 83/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o...

NRL krytykuje większy VAT na wyroby medyczne

Stanowisko Nr 28/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie podwyższenia stawki podatku VAT na niektóre wyroby medyczne. Foto: pixabay.com Naczelna Rada Lekarska negatywnie ocenia podwyższenie stawki...

Praktyka lekarska a płatności elektroniczne. Co się zmieni?

Stanowisko Nr 26/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych. Foto: pixabay.com Naczelna Rada Lekarska,...

Kasy fiskalne – zmiana interpretacji

Od początku marca 2015 r. kasy fiskalne miały się stać niezbędnym elementem wyposażenia lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych pacjentom poza umową z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zniesiono...

Kasy: samorząd chce przywrócenia progu obrotów

Stanowisko Nr 59/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 września 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z...

Kasy fiskalne: kolejne pytania i odpowiedzi

Nadal nie brakuje wątpliwości w związku z niedawnym rozszerzeniem obowiązku posiadania kas fiskalnych. Poniżej lista pytań, na które odpowiedzi udzieliło nam Ministerstwo Finansów. Foto: freeimages.com...

Ku chwale biurokracji

No i skończył się okres szczególnej łaskawości fiskusa dla naszej grupy zawodowej. Nie możemy już korzystać ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, o ile...

Kasy fiskalne. Zło konieczne?

Jedni są przerażeni, dla innych nie stanowi to wielkiej różnicy – opinie o konieczności posiadania kas fiskalnych są podzielone. Pewne jest za to co innego...