2 marca 2024

NRL krytykuje większy VAT na wyroby medyczne

Stanowisko Nr 28/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie podwyższenia stawki podatku VAT na niektóre wyroby medyczne.

Foto: pixabay.com

Naczelna Rada Lekarska negatywnie ocenia podwyższenie stawki podatku VAT na niektóre wyroby medyczne wynikające z treści ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 grudnia 2017 r.

Podwyższenie stawki podatku VAT na niektóre wyroby medyczne ze stawki 8% do stawki podstawowej 23% będzie miało istotne konsekwencje dla wysokości wydatków pacjentów na wyroby medyczne. Naczelna Rada Lekarska negatywnie ocenia przewidziany w przedmiotowej ustawie 7-dniowy termin wejścia w życie.

Podatnicy, w tym również prowadzący działalność gospodarczą płatnicy podatku VAT, nie powinni być zaskakiwani zmianami obciążeń fiskalnych. Zwiększenie obciążeń fiskalnych powinno być dokonywane z zastosowaniem odpowiednio długiego okresu vacatio legis, umożliwiającego przedsiębiorcom dokonanie niezbędnych korekt planów finansowych.