20 maja 2024

Zbliża się termin wymiany kas fiskalnych

1 lipca 2021 r. to kolejna graniczna data dla prowadzących praktyki lekarskie. Tego dnia z gabinetów lekarzy i lekarzy dentystów muszą zniknąć kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, czyli te dotychczas używane.

Foto: pixabay.com

Zastąpić je muszą kasy, które zapewnią prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwią połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas teleinformatycznego Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – kasy online.

Termin ich wprowadzenia został przedłużony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 10 czerwca 2020 r. i raczej po raz kolejny nie zostanie zmieniony. Ze względu na to, że zmiana taka dotknie najliczniejszą w historii grupę podatników (fryzjerzy, kosmetyczki, prawnicy, budowlańcy, kluby fitness), warto nie czekać z wymianą do czerwca.

Kasy online łączą się z serwerami Krajowej Administracji Skarbowej w sposób bezpośredni, ciągły, automatycznie według zadanego harmonogramu (domyślnie co dwie godziny) lub na żądanie. Oznacza to, że teoretycznie możliwe jest kontrolowanie na bieżącego tego, czy podatnik wywiązuje się z obowiązku rejestrowania transakcji przy pomocy kasy. Polecany sposób łączności to dedykowane karty SIM (abonament ok. 100 zł rocznie). W sytuacji, gdy w miejscu prowadzenia gabinetu nie ma zasięgu sieci komórkowej, należy uzyskać zgodę naczelnika właściwego urzędu skarbowego na połączenie w ustalonych odstępach czasowych.

Warunkiem otrzymania ulgi na zakup kasy (700 zł) jest stałe połączenie kasy z centralnym repozytorium przez trzy lata od rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży. Fiskalizacja kasy odbywa się online, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym. W przyszłości, przy braku połączenia z serwerami administracji skarbowej, nastąpić ma blokada kasy. Kasy online, tak jak dotychczasowe, muszą być serwisowane co dwa lata. Serwisant musi być wpisany na listę publikowaną w BIP Ministra Finansów. Niewykonanie serwisu w terminie jest raportowane automatycznie przez kasę, co skutkować może wielokrotnym nałożeniem 300 zł grzywny. „Starą” kasę trzeba formalnie zlikwidować. Musi to zrobić serwis opiekujący się kasą poprzez odczyt pamięci fiskalnej, z czego sporządzany jest protokół, który w ciągu pięciu dni musi trafić do urzędu skarbowego.

Jarosław Klimek, radca prawny OIL w Łodz