20 maja 2024

Katowice: Bohaterom i lekarzom w 35. rocznicę

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Maciej Hamankiewicz złożył hołd pod pomnikiem poległych bohaterów, ofiar stanu wojennego kopalni Wujek, a także złożył podziękowania wszystkim lekarzom, którzy nieśli pomoc rannym podczas wydarzeń 16 grudnia 1981 roku w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach.

maciej-hamankiewicz-kwk-wujek-001 maciej-hamankiewicz-kwk-wujek2-001

Foto: Katarzyna Strzałkowska

Kwiaty złożono przy pamiątkowej tablicy z napisem: „W Centralnym Szpitalu Klinicznym, gdzie we wrześniu 1980 roku zrodziła się Solidarność Śląskiej Akademii Medycznej, zorganizowano pomoc górnikom rannym 16 grudnia 1981 r. podczas przeprowadzonego w czwartym dniu stanu wojennego zbrodniczego ataku ZOMO na kopalnię Wujek”.

maciej-hamankiewicz-kwk-wujek3-001 maciej-hamankiewicz-kwk-wujek4-001

Na zaproszenie przewodniczącego Stowarzyszenia „Solidarność i Pamięć”, prof. Grzegorz Opali, po 35 latach spotkali się w tym miejscu ci, którzy wspominali tamten czas jako poświęcenie wielkiej sprawie i wypełnianie hipokratesowej przysięgi. Wyświetlono film pt. „Samarytanie” zrealizowany przez dziennikarza i producenta Adama Turulę i Śląską Izbę Lekarską ze wstępem prezesa ORL w Katowicach dr. Jacka Kozakiewicza.

maciej-hamankiewicz-kwk-wujek5-001 maciej-hamankiewicz-kwk-wujek6-001

O wydarzeniach opowiadali (wg kolejności alfabetycznej): prof. Andrzej Łępkowski – kierownik Katedry Laryngologii Śląskiej Akademii Medycznej, dr Zbigniew Mazan – ówczesny lekarz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, prof. Władysław Nasiłowski – kierownik Katedry Medycyny Sądowej Śląskiej Akademii Medycznej, prof. Grzegorz Opala – wówczas lekarz Kliniki Neurologii CSK,  dr Rudolf Pająk – ówczesny lekarz Pogotowia Ratunkowego w Katowicach-Ligocie, prof. Marek Rudnicki – wówczas lekarz Kliniki Chirurgii CSK, dr Marek Sawicki – ówczesny kierownik Pogotowia Ratunkowego w Katowicach-Ligocie, dr Urszula Wenda – wtedy lekarz Dzielnicowej Przychodni Zdrowia w Katowicach-Ligocie.

KS

Zobacz konferencję naukową pt. „Marihuana – lek czy zagrożenie?”:


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.