19 maja 2024

Każdy kraj najpierw dba o swoich obywateli. Apel do premiera Morawieckiego

Kryzys pandemiczny pokazał, że kraje UE najpierw realizują strategię dbania o własnych obywateli w pierwszej kolejności, a dopiero potem solidaryzowania się z innymi.

Foto: pixabay.com

Na ten aspekt pandemii COVID-19 zwróciły uwagę firmy produkujące leki w naszym kraju, zrzeszone w Polskim Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków, Izbie Gospodarczej „Farmacja Polska” i Polskiej Izbie Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED w liście otwartym do premiera Mateusza Morawieckiego.

„Przerwanie globalnych łańcuchów dostaw, braki leków w Europie, problemy z dostępnością szczepionek na COVID-19 udowodniły, że w czasach kryzysu tylko lokalna produkcja gwarantuje dostęp do leków. Kryzys pandemiczny pokazał też, że każdy kraj UE w takiej sytuacji będzie realizował strategię zadbania o własnych obywateli w pierwszej kolejności, a dopiero potem – solidaryzowania się z pozostałymi państwami” – wskazano w liście do szefa rządu.

Zaapelowano w nim do premiera Mateusza Morawieckiego o uwzględnienie w przygotowywanym planie „Nowy Ład” strategii budowy bezpieczeństwa lekowego Polski w oparciu o potencjał krajowego przemysłu farmaceutycznego.

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego w nadesłanej informacji prasowej zwraca uwagę, że krajowi producenci leków dostarczają ok. 50 proc. wszystkich refundowanych dziennych terapii, na które NFZ wydaje 28 proc. budżetu refundacyjnego. Cała branża, tj. państwowe i prywatne firmy farmaceutyczne, odgrywa istotną rolę w polskiej ochronie zdrowia, zapewniając pacjentom produkty lecznicze. Sektor stanowi również filar bezpieczeństwa lekowego kraju, gwarantując ciągłość dostaw i stałą dostępność leków dla pacjentów.

Na listach refundacyjnych jest ok. 1500 leków krajowych producentów, a 137 z nich nie ma w ogóle odpowiedników. Wśród nich są leki ratujące życie, leki wchodzące w skład zestawu przeciwwstrząsowego niezbędnego w każdym punkcie szczepień, produkty stosowane podczas sztucznej wentylacji (u pacjentów pod respiratorami). Dzięki nakładom inwestycyjnym prywatnych inwestorów oraz skarbu państwa, krajowy przemysł farmaceutyczny został zmodernizowany i znajduje się w europejskiej czołówce pod względem nowoczesności bazy wytwórczej leków generycznych, stosowanych w leczeniu najczęściej występujących chorób.

Z danych Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego wynika, że sektor wytwarza ok. 1 proc. PKB, a pośrednio i bezpośrednio generuje ok. 100 tysięcy miejsc pracy. W 2019 r. eksport branży farmaceutycznej i biotechnologii wzrósł o 11 proc. w stosunku do roku poprzedniego, a wzrost był dwukrotnie szybszy od ogółu eksportu Polski. Produkcja wyrobów farmaceutycznych jest jedną z najbardziej innowacyjnych branż w Polsce. Według GUS, przemysł farmaceutyczny jest liderem innowacji produktowych, wyprzedzając produkcję komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych.