12 kwietnia 2024

Kim jest nowy rektor GUMed?

4 kwietnia odbyły się wybory na stanowisko rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w kadencji 2016-2020. Wybrano dr. hab. Marcina Gruchałę, profesora nadzwyczajnego, kierownika I kliniki Kardiologii i obecnego prorektora ds. studenckich GUMed.

Marcin Gruchała w drugiej turze wyprzedził prof. Jacka Bigdę, dyrektora Biura ds. Strategii i Współpracy Międzynarodowej. Nowy rektor zacznie sprawować swoją funkcję 1 września, zastępując na tym stanowisku obecnego rektora, prof. Janusza Morysia.

Marcin Gruchała urodził się w 1971 roku w Wejherowie. Jest absolwentem GUMed z 1996 roku, profesorem nadzwyczajnym GUMed, specjalistą chorób wewnętrznych i kardiologii oraz kierownikiem I Katedry i Kliniki Kardiologii.

W kadencji 2012-2016 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich, był członkiem senackiej komisji ds. budżetu i finansów w kadencji 2008-2012 i 2012-2016. Był wieloletnim opiekunem Studenckiego Koła Naukowego, uhonorowanego dwukrotnie nagrodą Czerwonej Róży dla najlepszego koła studenckiego Trójmiasta. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2000 roku, a stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, w specjalności kardiologia, w 2006 roku.

Jest zastępcą koordynatora klinicznego Centrum Kardiologii UCK. Jego główne zainteresowania kliniczne i naukowe to: choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze u pacjentów z chorobą wieńcową, niewydolność serca, transplantacja serca i mechaniczne wspomaganie krążenia, czynniki genetyczne i środowiskowe rozwoju miażdżycy i jej powikłań, hipercholesterolemia rodzinna.

W 1996 roku odbył 3-miesięczny staż kliniczny w Thorax Center Szpitala Uniwersyteckiego w Rotterdamie w ramach programu TEMPUS, a w latach 2000-2002 dwuletni podoktorski staż naukowy w A.I. Virtanen Institute for Molecular Medicine Uniwersytetu Medycznego w Kuopio w Finlandii jako stypendysta Fundacji na Recz Nauki Polskiej. Jest promotorem 6 ukończonych przewodów doktorskich i trzech otwartych, opiekunem specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.

Jest także członkiem zarządu Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Marcin Gruchała to współautor 50 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym o łącznym wskaźniku oddziaływania IF ok. 207 i 1082 punktów KBN/MNiSzW. Liczba cytowań bez autocytowań wynosi: 863 (wg Scopus), 676 (wg Web of Science).

Źródło: GUMed