14 lipca 2024

Kolejna kadencja prezesa NRL

Maciej Hamankiewicz, dotychczasowy prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, został wybrany na kolejną czteroletnią kadencję przez kilkuset delegatów XII Krajowego Zjazdu Lekarzy. Tymczasem zjazd wciąż trwa – zakończy się dopiero jutro po południu.

Foto: Mariusz Tomczak

W wyborach prezesa NRL wzięło udział 401 delegatów obradujących od wczoraj w Warszawie. Oddano 400 głosów (w tym 399 ważnych), wstrzymało się od głosu 5 delegatów. Dotychczasowy prezes zdobył 290 głosów. Jego konkurentka, Jolanta Orłowska-Heitzman, która przez dwie kadencje pełniła funkcję Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, uzyskała 104 głosy.

– Z otwartą przyłbicą będę bronić interesów środowiska lekarzy i lekarzy dentystów. Zamierzam z całą stanowczością piętnować wady systemu ochrony zdrowia i brak skutecznych działań ministra zdrowia w tym zakresie oraz tworzyć projekty rozwiązań dla dobra lekarzy i pacjentów. Nie godzimy się na prymat ekonomii nad etyką w naszym zawodzie. Bardzo zależy mi na doskonaleniu komunikacji lekarzy z pacjentami, lekarzy z lekarzami i lekarzy z opinią publiczną – podkreśla prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Dr n. med. Maciej Hamankiewicz jest specjalistą chorób wewnętrznych. Śląską Akademię Medyczną w Katowicach ukończył w 1979 roku. Obecnie prowadzi oddział wewnętrzny w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie (woj. śląskie). Został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i odznakami: Zasłużony dla Rozwoju Kultury oraz Zasłużony dla Województwa Śląskiego. Ponadto jest laureatem plebiscytu Najlepszy Lekarz Śląska 2000.

Od wielu lat aktywnie działa w samorządzie zawodowym. W Śląskiej Izbie Lekarskiej i w Naczelnej Izbie Lekarskiej jest od 1993 roku. W czwartej i piątej kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, a wcześniej – skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach. Aktywnie angażuje się również w prace towarzystw naukowych.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć relację na żywo z trzeciego dnia XII Krajowego Zjazdu Lekarzy (22 marca)

Relacja na żywo z drugiego dnia XII Krajowego Zjazdu Lekarzy (21 marca)

Relacja na żywo z pierwszego dnia XII Krajowego Zjazdu Lekarzy (20 marca)

Lista nowych władz Naczelnej Izby Lekarskiej

mt