19 czerwca 2024

Kolejna terapia antyHCV już jest refundowana

W najnowszym wykazie leków refundowanych, który wchodzi w życie z dniem 1 września br., znalazła się kolejna terapia przeznaczona do stosowania w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu C. Przeznaczona jest do leczenia pacjentów z genotypem 1b HCV i opiera się na skojarzeniu dwóch leków: daklataswiru i asunaprewiru.

Kolejna terapia antyHCV w programie lekowym może wskazywać, że walka z WZW C pozostaje priorytetem Ministerstwa Zdrowia. W ten sposób poszerzony zostanie bowiem wachlarz dostępnych terapii, co ułatwi lekarzom prowadzącym dobór leczenia dla ich pacjentów

Dziękując ministrowi zdrowia Marianowi Zembali za tę decyzję, organizacje pacjenckie skupione w Koalicji Hepatologicznej apelują jednocześnie o nieustawanie w wysiłkach zmierzających do wprowadzenia refundacji dla pozostałych terapii na WZW C, które wciąż nie są dostępne dla polskich pacjentów.

„Na terapię nadal czekają pacjenci z genotypem 3 HCV oraz z bardzo zaawansowaną marskością wątroby tuż przed przeszczepieniem i po przeszczepieniu tego narządu. Dla nich obecnie dostępne opcje terapeutyczne nie są optymalne i nie znajdują podstawy w doświadczeniach klinicznych. Krok ten, na który czeka wielu pacjentów w Polsce, umożliwiłby w przyszłości całkowitą eradykację HCV w naszym kraju” – czytamy w oświadczeniu Koalicji Hepatologicznej.

Przypomnijmy, że w opublikowanym obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2015 r. zaszły następujące zmiany:

  • w zakresie listy aptecznej: do obwieszczenia dodano lek zawierający ropinirol w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu (3 kod EAN), który nie znalazł się w projekcie obwieszczenia z dnia 19 sierpnia 2015 r.
  • w zakresie leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii: objęto refundacją lek zwierający daklataswir (1 kod EAN) stosowany w skojarzeniu z asunaprewirem w ramach istniejącego programu lekowego Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD-10 B 18.2).

Pozostałe zmiany w treści obwieszczenia miały charakter porządkujący i redakcyjny.


Więcej o onkologii piszemy tutaj.