23 maja 2024

Kolejne posiedzenie specjalistów z UEMS

W październiku odbyło się kolejne posiedzenie Rady UEMS. Najciekawsze były dyskusje o nowej strukturze, których efektem było przyjęcie wytycznych dla Zarządu w sprawie przygotowania zmian w regulaminie uwzględniających nowe role sekcji specjalistycznych w zarządzaniu organizacją.

Foto: pixabay.com

Statut UEMS pozostanie niezmieniony, a więc charakter organizacji (międzynarodowe stowarzyszenie non-profit) i członkostwo nie ulegną zmianie. Zmiany zostaną wprowadzone do regulaminu w kwietniu 2017 r. Największym sukcesem jest doskonała atmosfera współpracy i wspólnego rozwiązywania zadań, dobrze rokująca na przyszłość.

Rada UEMS podjęła też uchwały o przyjęciu 4 nowych członków. Dotychczasowy członek UEMS, reprezentujący specjalistów niemieckich, Gemeinschaft Fachärztlicher Berufsverbände, został zastąpiony przez Spitzenverband Fachärzte Deutschlands. W miejsce stowarzyszenia specjalistów Bułgarię reprezentuje obecnie Bułgarskie Towarzystwo Lekarskie, które pełni funkcję izby lekarskiej.

Serbska izba lekarska została członkiem stowarzyszonym. Mamy więc nadal w UEMS reprezentację wszystkich krajów UE i coraz liczniejszych członków stowarzyszonych oraz obserwatorów. Od paru lat o status członka obserwatora ubiegała się Arabska Rada Specjalistów Medycznych w Iraku. Dzięki pomocy Kolegów z Wielkiej Brytanii udało się ustalić, że jest to prawdopodobnie najbardziej reprezentatywna i niezależna organizacja lekarzy specjalistów w tym kraju.

Przedstawiciela ABHS na posiedzeniu Rady pytano o prawa kobiet w organizacji, o aktywność na terenie Iraku, o problemy lekarzy specjalistów. W głosowaniu Rada była jednomyślnie za przyjęciem ABHS jako członka obserwatora. Najbardziej poruszyło wszystkich niezwykle emocjonalne przyjęcie wiadomości o tej decyzji i o możliwości udziału w pracach międzynarodowej organizacji.

Zdaliśmy sobie sprawę, jak ważne może być to, co my już uważamy za normalne i oczywiste. Rada zatwierdziła także propozycje zmian w europejskiej akredytacji doskonalenia zawodowego. Parę tygodni później odbyła się w Amsterdamie kolejna konferencja UEMS poświęcona tej aktywności i od początku 2017 r. zmiany są już wprowadzane w praktyce.

Na początku grudnia odbyło się w Paryżu posiedzenie konferencji izb lekarskich. Przedstawiciele izb lekarskich i podobnych organizacji z krajów europejskich zajmują się zagadnieniami etyki lekarskiej, demografią, współpracą z innymi zawodami. Przewodniczący obecnie konferencji przedstawiciel FNOMCeO (izby włoskiej) już po raz kolejny zachęcał, aby Polska była ponownie reprezentowana na tych ważnych spotkaniach.

Przy okazji konferencji odbyło się spotkanie przewodniczących europejskich organizacji lekarzy poświęcone głównie dalszym działaniom Europejskiego Komitetu Normalizacji, który nie ustaje w wysiłkach ustanawiania standardów medycznych. Wszystkie organizacje europejskich lekarzy są jednoznacznie temu przeciwne i na wiele sposobów starają się przekonywać polityków i Komitet, że wytyczne praktyki medycznej muszą pozostać w rękach lekarzy.

Romuald Krajewski
Prezydent Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów

Źródło: „Gazeta Lekarska” nr 2/2017