23 kwietnia 2024

Kompleksowa informatyzacja szpitala w Rybniku

Ponad 4,6 mln zł brutto – tyle wynosi łączna wartość kontraktu na kompleksową informatyzację Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Dzięki temu powstanie system informatyczny, który będzie wspierać procesy obejmujące ruch chorych, obsługę apteki szpitalnej i apteczek oddziałowych, a także przychodnię, laboratorium oraz pracownie specjalistyczne.

Foto: materiały prasowe

System, dzięki pełnej integracji części medycznej z częścią administracyjną, umożliwi lekarzom dostęp do pełnej dokumentacji medycznej pacjenta z każdego miejsca szpitala. Obejmie wszystkich pacjentów – tak hospitalizowanych, jak i leczonych ambulatoryjnie.

Ważną częścią projektu będzie uruchomienie modułu analitycznego klasy Business Inteligence, który umożliwi efektywne zarządzanie jednostką na podstawie wyników analiz wielowymiarowych. Ponadto zostanie uruchomiona Elektroniczna Dokumentacja Medyczna. Wszystkie prace zostaną zakończone do końca lutego 2015 roku.

Obecnie rybnicka placówka korzysta jedynie z kilku systemów niezbędnych do rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia i administrowania jednostką.

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku jest największą placówką tego typu w regionie. Posiada ponad 900 łóżek i prowadzi opiekę nad pacjentami w 20 oddziałach, w tym na oddziale dziennym terapii uzależnień od alkoholu. Po przyznaniu środków finansowych ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego szpital przeprowadził postępowanie przetargowe, które objęło modernizację infrastruktury teleinformatycznej oraz wdrożenie systemu informatycznego.