23 maja 2024

Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód

Za nami XI Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód połączona z obchodami Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem rektora WUM prof. Mirosława Wielgosia.

miedzynarodowa-konferencja-stomatologiczna-zachod-wschod_7 miedzynarodowa-konferencja-stomatologiczna-zachod-wschod_10

miedzynarodowa-konferencja-stomatologiczna-zachod-wschod_5 miedzynarodowa-konferencja-stomatologiczna-zachod-wschod_0

Foto: Wanda Widomska

W konferencji, która odbyła się w ostatni dzień marca, wzięli udział nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci, stażyści, rezydenci Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, jak również lekarze z woj. mazowieckiego zrzeszeni w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie. Podczas dwóch sesji naukowych zaplanowano wykłady zaproszonych gości oraz prezentacje wyróżnionych prac doktorskich Wydziału Lekarsko-Dentystycznego w ostatnim okresie.

W programie sesji I, której przewodniczyli prof. Kazimierz Szopiński, prof. Andrzej Wojtowicz i dr hab. Izabela Strużycka, znalazły się wystąpienia takich osób jak: prof. Adrian Lusii „Erosive tooth wear”, prof. Wolfgang Raab „Modern concepts in endodontic treatment”, dr Billur Sezgin Kizilok „Interdisciplinary perspective of plastic surgery in the craniomaxillofacial area”, prof. Radu Septimiu Campian i prof. Diana Dudea „Research directions in the Faculty of Dentistry, University of Medicine and Pharmacy Iuliu Hatieganu” i dr Anna Lella (Naczelna Izba Lekarska w Warszawie) „Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej – stanowisko Światowej Federacji Dentystycznej wobec aktualnych problemów stomatologicznych”.

Na program sesji II, prowadzonej przez prof. Sylwię Słotwińską, dr hab. Małgorzatę Zadurską i dr hab. Agnieszkę Mielczarek, złożyły się następujące prezentacje: dr Janusz Caban „Podnoszenie zatoki szczękowej metodą osteotomii bez przeszczepu kości”, Alicja Porenczuk (Zakład Stomatologii Zachowawczej WUM, Zakład Stomatologii Dziecięcej WUM) „Ocena laboratoryjna wpływu materiału Nanocare Gold® na wybrane właściwości cementu szkłojonomerowego i systemów wiążących z zębiną”, Anna Kochanek-Leśniewska (Katedra Protetyki Stomatologicznej WUM) „Ocena zmian wartości siły retencji w trójelementowych układach koron teleskopowych”, Mariusz Cierech (Katedra Protetyki Stomatologicznej WUM) „Znaczenie modyfikacji polimetakrylanu metylu (PMMA) nanocząstkami tlenku cynku dla formowania biofilmu grzybiczego” i Andrzej Miskiewicz (Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia WUM) „Choroby przyzębia a markery genetyczne i mikrobiologiczne w raku trzustki i w przewlekłym zapaleniu trzustki”.

Źródło: WUM


Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzającą tzw. sieć szpitali. O tym, co zmieni się z punktu widzenia lekarzy i pacjentów, piszemy tutaj.